Auken vil udfase problem-kemikalier

KEMI – Nu bliver der sat gang i udfasningen af problematiske kemiske stoffer, oplyser miljøminister Ida Auken. Hun opfordrer samtidig de øvrige EU-lande til at følge trop.

Frankrig har allerede forbudt ptalater i hospitalsudstyr. (Colourbox)

Klokken 10 i dag mødes Ida Auken med resten af EU’s miljøministre for at diskutere, hvordan vi får udfaset brugen af særligt problematiske stoffer, som f.eks. kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende stoffer. Her vil Danmarks miljøminister presse på for at få prioriteret, hvilke stoffer vi hurtigst muligt skal have udfaset.

- Vi har stor fokus på de særligt problematiske stoffer fra dansk side. Der findes op mod 2.000 af disse stoffer, og heldigvis er de fleste allerede udfaset fra normal brug. Men vi har en stor opgave med at få vurderet de tilbageværende, så vi hurtigst muligt kan få udfaset de værste stoffer. Derfor vil vi forpligte os til at vurdere 5-10 stoffer om året, og vi vil opfordre de andre EU-lande til at gøre det samme, siger Ida Auken.

Behov for samlet indsats i EU
Den danske miljøminister har på forhånd skrevet rundt til de andre medlemslande for at samle opbakning til EU’s køreplan for at få alle relevante, særligt problematiske stoffer optaget på EU’s såkaldte kandidatliste senest i 2020. Fra kandidatlisten udpeges de stoffer, som industrien fremover skal søge om godkendelse for at få lov at anvende.

På forhånd støtter Tyskland, Holland, Sverige og Belgien op om initiativet, og Ida Auken vil benytte mødet til at opfordre de andre EU-lande til at tilslutte sig.

- Jeg er glad for, at en række lande allerede har bekræftet, at de vil tage deres del af slæbet, og jeg vil opfordre resten af landene til også at bide til bolle. Det er nødvendigt at arbejde sammen, hvis vi skal nå i mål, og alle medlemslandene har et ansvar for at bidrage, siger Ida Auken.

FAKTA – særligt problematiske stoffer
“Særligt problematiske stoffer” er EU’s betegnelse for stoffer, der er:
. Kræftfremkaldende
. Mutagene (som kan skabe mutationer i arveanlæggene)
. Reproduktionsskadende
. Hormonforstyrrende
. Særligt farlige miljøgifte (PBT-stoffer mv.)
Kilde: Miljøstyrelsen

FAKTA – Køreplan for særligt problematiske stoffer
. Målet med køreplanen er at få alle relevante, særligt problematiske stoffer optaget på EU’s kandidatliste inden 2020
. Fra kandidatlisten udpeges de stoffer, som industrien fremover skal søge om godkendelse for at få lov at anvende.
. Det handler om at prioritere, hvilke stoffer det er vigtigst at få udfaset hurtigst muligt
. I første omgang prioriterer vi blandt de stoffer, som produceres i mængder på mere end 1 ton per år
Kilde: Miljøstyrelsen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: