Auken og Antorini i fælles fremstød for udeskolen

Christine Antorini ved konferencen om udeskoler, som skal understøtte elevernes læring i praksis.

UDESKOLER – Skoleelever skal indtage naturen. 65 demonstrationsskoler skal udpeges til at vise, hvordan udeskole-pædagogik kan understøtte elevernes læring i praksis.

Undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Ida Auken har en fælles interesse i at få skoleeleverne ud af klasseværelserne. Eleverne skal indtage naturen og de nære omgivelser som et alternativt læringsrum, mener begge ministre. Derfor præsenterer de sammen en plan, som skal styrke udeskoleundervisningen i Danmark.

Landet over skal der udpeges 65 demonstrationsskoler, som kan arbejde systematisk med at undersøge og dokumentere, hvordan udeskole kan bruges på en meningsfuld måde i alle fag, og hvordan udeskolepædagogikken kan styrke børns læring og faglighed.

Fem skoler udpeges straks
De første fem demonstrationsskoler er allerede udvalgt, og yderligere ti skoler kommer til i løbet af 2014, mens de resterende 50 demonstrationsskoler med udeskole vil blive udpeget i løbet af foråret 2015. Der er afsat 12 millioner kr. over de kommende tre år til formålet.

Pengene skal først og fremmest finansiere et kompetenceløft til de lærere, som bliver involveret, så de bliver bedre rustet til at udnytte mulighederne i de alternative læringsrum uden for skolens mure. Nogle af skolerne er fundet, men der er stadig plads til flere.

- Det er efter først til mølle-princippet, så det er bare med at melde sig, sagde undervisningsminister Christine Antorini, da hun fredag 17. januar løftede sløret for planerne ved en udeskolekonference i Ishøj.

Passer godt til skolereformen
Miljøministeren og undervisningsministeren har forskellige grunde til at interessere sig for udeskole. Ida Auken ønsker at styrke børns erfaring med naturen, mens Christine Antorini frem for alt vil styrke de alternative læringsrum som led i folkeskolereformen, der bl.a. indebærer en længere skoledag.

- Udeskolen kan man styrke elevernes læring i mange fag, og den lever op til de centrale punkter i den nye folkeskolereform. Alle elever skal bliver så dygtige de kan, trivslen skal være i top, og børnene skal kunne udvikle både de sociale og personlige kompetencer, og det kan de i udeskolen, sagde Christine Antorini til ca. 300 udeskolelærere og naturvejledere på udeskolekonferencen i Ishøj.

Udeskole kan fremme inklusion
Udeskolen kan også fremme inklusionen af de elever, som hidtil har gået i specialskoler og – klasser, men som nu skal være med i de almindelige klasser.

Den giver børnene mulighed for at være fysisk aktive og lære gennem alle sanser, og den kan gøre undervisningen mere varieret. Det vil der i høj grad blive brug for, når skoledagen bliver længere, sådan som skolereformen lægger op til.

Christine Antorini understreger dog, at der er brug for en mere systematisk viden om, hvad der sker med undervisningen og børnenes læring, når man flytter skolen i virkeligheden – det være sig i haven, i naturen, på museet eller i byrummet.

Brug for et udviklingsprogram
I dag bæres udeskolen af entusiastiske lærere og naturvejledere, som brænder for sagen og selv udvikler deres metoder, men hvis udeskole skal praktiseres af alle, må udeskoledidaktikken udvikles mere både i teori og praksis.

- Derfor sætter vi et systematisk udviklingsprogram i gang, så vi kan blive klogere på, hvordan vi bruger udeskolen bedst muligt, siger Christine Antorini.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: