Auken efterlyser visioner for Danmark

Kom med gode ideer til, hvordan vi skal lave klimatilpasning, får mere grøn energi, eller hvordan byerne bliver mere bæredygtige. Miljøminister Ida Auken efterlyser grønne visioner for Danmark. For første gang kan alle være med til at forme en landsplanredegørelse gennem digital kommunikation.

Hvordan indretter vi byer og landdistrikter, så vi får vækst i hele landet? Hvordan kan vi bruge naturen langs kysterne, så vi samtidig beskytter den? Hvordan tilpasser vi Danmark til klimaforandringer?

Det er nogle af de spørgsmål miljøminister Ida Auken vil behandle i sit forslag til landsplanredegørelsen til efteråret. Men forinden vil hun bede alle om at bidrage med forslag. Der er nu åbnet en særlig hjemmeside under Naturstyrelsen, hvor man for første gang kan indsende forslag til input digitalt.

Digitale input

- Vi skal bruge de digitale muligheder til at lave politik på en ny måde og inddrage borgere og brugere mere. Det forsøger vi nu med en helt anden tilgang til udvikling af en landsplanredegørelse, der rummer visioner for udvikling i hele landet. Jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i dialogen, så vi virkelig får belyst, hvordan danskerne ønsker at indrette by og land på den mest hensigtsmæssige måde, siger Ida Auken.

For at gøre det overskueligt er den digitale debat inddelt i seks emner, som man kan komme med forslag til under høringen:

  • Udvikling i hele landet.
  • Klimatilpasning og grøn energi.
  • Bæredygtige byer.
  • Landdistrikter, det åbne land.
  • Danmark i nordisk og europæisk kontekst.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: