Alternativet: Læg pres på klimaskeptisk Trump

KLIMA – Danmark og EU skal lægge pres på USA og Trump for at leve op til deres internationale klimaforpligtelser, opfordrer Alternativet, som har indkaldt både udenrigsministeren og klimaministeren til samråd.

Donald Trump bliver i dag taget i ed som USA's 45. præsident. Foto CC BY flickr Gage Skidmore

Danmark bør både alene og sammen med EU lægge pres på den klimaskeptiske Donald Trump, som i dag indsættes som amerikansk præsident.

Det skal ske både for at bremse klimaforandringerne og for at sikre dansk eksport af grønne energiteknologier.

Det mener Alternativet, der derfor indkalder udenrigsministeren og klimaministeren i lukket samråd om den danske indsats for at sikre, at Trump lever op til USA’s internationale klimaforpligtelser under FN’s klimakonvention og Paris-aftalen.

Afgørende at Trump ikke sår tvivl om klimaaftale
- Det bør være en topprioritet for regeringen at sikre, at Trump ikke sænker ambitionerne på klimaområdet, siger Christian Poll, Alternativets klimaordfører.

Han finder det »afgørende vigtigt for planetens fremtid, at Trump og USA ikke sår tvivl om Paris-aftalen, ligesom det er vigtigt for den danske økonomi og særligt vores eksport, at den globale grønne omstilling fortsætter«.

- Derfor ønsker vi med dette samråd at få klarlagt, hvad regeringen hidtil har gjort for at lægge pres på Trump, og hvad man fremadrettet vil gøre, siger Christian Poll før samrådet.

USA har forpligtet sig til at reducere udslippet af drivhusgasser med 26-28 procent i 2025 i forhold til 2005 og har samtidig lovet at yde et fair økonomisk bidrag til den internationale klimafinansiering, der fra 2020 løber op i 100 milliarder dollars.

Eksport af grøn teknologi
Den danske eksport af grønne energiteknologier beløber sig i dag til cirka 70 milliarder kroner årligt. DI Energi har forudset, at Paris-aftalen kan fordoble eksporten, så den alene til EU, USA, Kina og Mexico vil nå op på 115-125 milliarder kroner årligt i 2030.

- Det er vigtigt, at EU agerer konsekvent og målrettet over for Trump. Danmark og regeringen bør gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at EU ikke bakker, men holder Trump op på de klimatiltag, som USA også har forpligtet sig til, det skylder vi jorden og de kommende generationer, siger Rasmus Nordqvist, politisk ordfører og udenrigspolitisk ordfører for Alternativet.

Alternativet har stillet følgende samrådsspørgsmål:

Hvilken indsats gør Danmark selvstændigt og i samarbejde med de øvrige EU-lande for at lægge pres på den nye amerikanske præsident og regering med henblik på at sikre, at USA lever op til deres internationale klimaforpligtelser under FN’s klimakonvention og Parisaftalen, herunder blandt andet:

  • Opfyldelse af de nationale klimamål fra USA’s NDC (26-28% reduktion af drivhusgasudslippet i 2025 ift. 2005).
  • Fair bidrag til den internationale klimafinansiering (100 mia. $ fra 2020), herunder den eksisterende forpligtelse til at levere 3 mia. $ til den Grønne Klimafond.
  • Aktiv deltagelse i forhandlingerne om en forstærket national og international klimaindsats, så målet i Parisaftalen om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader og helst nede på 1,5 grader ift. det førindustrielle niveau kan opnås.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: