90 millioner at hente for svenske omlæggere

SVERIGE -Der er 90 millioner svenske kroner i indtægter at hente for svenske planteavlere, hvis de omlægger deres marker til økologiske drift.

Hvis de omlægger, vil de nemlig blive i stand til at dække efterspørgslen efter økologisk produceret foderafgrøder i Sverige.

Det viser en ny undersøgelse, som har kortlagt tallene for Ekologiska Lantbrukana.

55.000 hektar skal omlægges

Hvis der skal være tilstrækkelig økologisk foder til rådighed, skal der omlægges 55.000 hektar korn og proteinafgrøder.

Kornmanglen er størst i den nordlige og i den sydlige del af Sverige.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: