81 procent af al majs og soja er genmanipuleret

GMO – Genmanipulerede afgrøder som majs, soja, bomuld og raps dækker nu 170 millioner hektar verden over. Frø og udsæd fremstillet i laboratorier ved hjælp af den kontroversielle teknologi, benyttes i 28 lande.

Tidligere landbrugsminister Eva Kjer Hansen var en varm fortaler for at benytte genteknologi i blandt andet majsmarker.

I spidsen med de største arealer ligger USA, Brasilien, Argentina, Canada og Indien, mens GM-afgrøder kun i begrænset omfang dyrkes i EU, hvor Spanien har de største arealer.

Organisationen ISAAA, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications har netop udsendt sin årlige statistik med en opgørelse over de globale arealer med GM-afgrøder.

Fire afgrøder dominerer
Listen er domineret af fire hovedafgrøder, som tegner sig  for langt den overvejende del af arealet. Det er soja, majs, bomuld og raps. Her kommer i mindre omfang sukkerroer, lucerne, papaja og squash.

Ifølge ISAAA dækker den genmanipulerede variant nu hele 81 procent af verdens areal med soja. Samme andel gælder for majsmarkerne, mens bomuld og raps stadig dyrkes i stort omfang på traditionel vis.  Genmanipuleret bomuld og raps tegner sig for ca. en tredjedel af arealerne med de pågældende afgrøder.

Det er især herbicidresistens, forskerne har fået held med at overføre til planterne. Det betyder, at planterne i højere grad kan modstå kemiske sprøjtemidler, som fx Roundup.  Også planter, der kan modstå insektangreb, er en del af de egenskaber, frøfirmaer som Monsanto og andre satser benhårdt på. Ifølge Fødevareministeriet ventes en tørke-tolerant variant af majsplanten at komme på markedet i USA i løbet af året.

Modstanden vokser i USA
Modstanden mod genmanipulerede fødevarer vokser verden over. Ikke mindst i USA, hvor tilhængere og modstandere jævnligt tørner sammen i retssale. Tilhængerne kræver mere grundige undersøgelser af miljø- og sundhedseffekter. De kræver desuden mærkning af alle fødevarer, der indholder GM-ingredienser.

For nylig lykkedes det en bred koalition af miljøorganisationer, politikere og græsrødder at få spørgsmålet på stemmesedlen i Californien, men Monsanto og andre store virksomheder pumpede millioner af dollars i en modkampagne, der førte til, at kravet om mærkning blev stemt ned.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: