120 millioner i tilskud til grøn teknologi i landbruget

TILSKUD – Miljø- og Fødevareministeriet afsætter  knap 120 millioner kroner til landmænd og gartneriejere, som investerer i grøn teknologi og bygger mere miljøvenlige stalde. Det skal give mindre udledning af ammoniak og kvælstof og spare energi.

Landbrugets ammoniakforurening er vores næststørste kilde til skadelig luftforurening. Nu kan man få tilskud til at nedbringe forureningen. Foto: Holger Øster Mortensen

Landmænd og gartneriejere, der tænker miljø og klima med ind i deres investeringer i for eksempel stalde og drivhuse, kan nu søge om tilskud fra en pulje på 119,5 millioner kroner. Puljen er øremærket grønne teknologiske investeringer i landbrugsproduktionen.

90 millioner kroner af den samlede pulje på 119,5 mio. kroner er på forhånd øremærket kvælstof- og energireducerende tiltag i svine- og kvægstalde.

Samtidig er der afsat 9,5 millioner kroner til anlæg, som kan reducere ammoniakfordampningen fra gylle, mens der er afsat 20 millioner kroner til gartnerier, som ønsker at udlede mindre kvælstof og pesticider, eller som vil bruge mindre energi i produktionen. Sidstnævnte kan for eksempel ske ved at investere i LED-belysning eller bedre isolering af drivhusene.

- Danmark er blandt de mest intensivt dyrkede lande, og danskproducerede fødevarer er i høj kurs verden over. Her er det i stigende grad et konkurrenceparameter at have en produktion med mindst mulig miljø- og klimapåvirkning, og derfor giver det rigtig god mening for både miljø og bundlinje, at kommende investeringer bliver med et grønt fortegn, siger Esben Lunde Larsen.

De landmænd og gartneriejere, som får godkendt deres ansøgninger til de såkaldte miljøteknologiske forbedringer, får dækket 40 procent af deres omkostninger.

Fakta om tilskud til investeringer i grøn teknologi

  • Der er afsat i alt 119,5 millioner kroner i puljen.
  • Heraf skal 90 millioner kroner gå til miljøteknologiske forbedringer af kvæg- og svinestalde. 20 millioner kroner er beregnet til investeringer i gartnerier, som reducerer udledningen af kvælstof og pesticider, eller som reducerer energiforbruget.
  • De resterende 9,5 millioner kroner skal gå til investeringer i anlæg, som kan reducere ammoniakfordampningen fra gylle.
  • Interesserede ansøgere kan søge om støtte fra 1. juli 2016 til 1. september 2016.
  • Pengene udmøntes via det danske landdistriktsprogram.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: