Voksende europæisk modstand mod skifergas

Op mod 10.000 mennesker demonstrerede i den franske by Nant mod boringer efter skifergas. Foto: Colourbox

SKIFERGAS – Et snævert flertal i Europa-Parlamentet kræver fuld VVM-undersøgelse, før både prøveboringer og regulære boringer efter skifergas i EU. Nu er det op til Ministerrådet at beslutte, om forslaget skal blive til lov.

Fremover skal det være obligatorisk at vurdere miljøkonsekvenserne forud for boringer efter skifergas. I hvert fald hvis det står til Europa-Parlamentet, som torsdag vedtog et forslag om emnet, skriver Ingeniøren.

Men forslaget kan blive til lov, skal det godkendes i Ministerrådet – og med det knebne flertal ved parlamentets afstemning på 332 stemmer for og 311 imod, er det langt fra en sikker sag.

Ikke sikker på vedtagelse
Britta Thomsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne var en af dem, der stemte for forslaget.

- Det svækker forslaget betydeligt, at parlamentet er så uenigt. Så det er langt fra sikkert, at ministrene nu kan blive enige om at vedtage det, vurderer hun ifølge Ingeniøren.

Forslaget har mødt modstand hovedsageligt med det argument, at VVM-undersøgelserne, der skal klarlægge miljømæssige konsekvenser af boringerne, tager lang tid og koster betydelige summer for olieselskaberne at udføre.

Voksende modstand i Europa
Skifergasboringer har kostet store miljøødelæggelser i USA, hvor den stærkt stigende gasproduktion er godt på vej til at gøre USA uafhængig af olie fra udlandet.

I Storbritannien bliver den konservative regerings planer om skifergas-produktion mødt med protester og demonstrationer fra grønne organisationer og miljøgrupper.

Også i Frankrig og resten af Europa er modstanden voksende. Frankrig har efter afstemningen i Europa-Parlamentet  besluttet at holde fast i et forbud mod udvinding af skifergas. Det er Frankrigs forfatningsdomstol, der har stadfæstet et forbud, som blev indført i 2011.

Laszlo Varro, som står i spidsen for Det Internationale Energiagenturs afdeling for overvågning af hydraulisk frakturering, som teknikken kaldes, mener, at europæernes frygt er overdrevet.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: