Værste krise siden 1970′erne

MAD – Tørke i Australien, kraftig efterspørgsel i Asien og satsning på biobrændstof er skyld i fødevarekrisen.

På blot ti år har Kinas 1,4 milliarder indbyggere øget forbruget af svine- og fjerkrækød med 40-45 procent. Foto: Ulla Skovsbøl. Foto: Ulla Skovsbøl

På blot fire måneder er prisen på ris steget næsten 70 procent, og det har ført til optøjer og krav om politiske indgreb ikke blot blandt verdens milliarder af fattige, som bruger næsten hele deres indkomst på mad, men også i Europa og USA, hvor store butikskæder har måttet indføre rationeringsordninger, fordi folk hamstrer og tømmer hylderne.

Men det er ikke kun risprisen, der stryger til vejrs. Også kornprisen er steget historisk meget det seneste halve år, og ifølge seniorrådgiver Henning Otte Hansen, Fødevareøkonomisk Institut, er den nuværende krise på mange måder værre end de kriser, vi oplevede tilbage i midten af 1970’erne, hvor der også var dramatiske udsving.

Krisen dengang kom i kølvandet på den første store oliekrise, som resulterede i økonomiske problemer, rentestigninger og stor arbejdsløshed, men også var med til at sætte skub i eksperimenter med bl.a. vindmøller og økologiske landbrugsmetoder.

Også denne gang er det de skyhøje oliepriser, der om ikke er den udløsende faktor, så i hvert fald en stærk medvirkende årsag.

Årsager til krisen
Eksperter peger på især fire årsager til den nuværende fødevarerkrise:

  • Fejlslagen høst. Tørke i Australien, som er et af verdens helt store kornproducerende lande, har to år i træk halveret høstudbyttet. Ligesom fejlslagen høst i Sydeuropa og Ukraine har været med til at presse prisen i vejret.
  • Vækst i Asien. En kraftig økonomisk vækst i både Kina og Indien har ført til stigende efterspørgsel. I mere end to årtider har Kina buldret afsted med en årlig økonomisk vækst på ti procent. Det har ført til en velstandsstigning uden sidestykke og bl.a. skærpet appetitten efter mere forædlede fødevarer. På blot ti år har kineserne øget forbruget af svinekød med 45 pct. og fjerkrækød med 40 pct. Det koster meget udenlandsk korn, fordi Kina rummer 21 pct. af verdens befolkning, men kun råder over 10 pct. af klodens opdyrkelige landbrugsareal.
  • Biobrændstof. Olieprisens himmelflugt har fået både USA og Europa til at satse på biobrændstof, som vil trække store fødevarearealer ud af produktion. Allerede nu ender 20 pct. af amerikanernes majs i benzintanken, og planen er at øge produktionen voldsomt i de kommende år. Også EU har fastsat mål om at erstatte diesel og benzin med biobrændstof. Både den britiske og den tyske regering har dog fået kolde fødder og forsøger nu at få EU til at sadle om.

Små lagre
Satsningen på biobrændstof kommer samtidig med, at kornlagrene er ved at nå bunden. Det har givet kronede tider for spekulanterne på de internationale kornbørser, hvor netop frygt, nervøsitet og usikkerhed om forsyningerne giver det perfekte afsæt for at presse priserne i vejret og efterfølgende score gevinst, når priserne topper.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: