Unge ved for lidt om barnløshed

FERTILITET – Mange har svært ved at få børn. Men mange unge kvinder og mænd ved ikke nok om, hvordan de undgår nedsat fertilitet. Ny oplysningskampagne skal belyse årsagerne til barnløshed og nedsat frugtbarhed.

Mange har svært ved at få børn, og i dag kommer otte procent af vores børn til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling.

Tre ud af fire unge danske kvinder ønsker mere viden om, hvordan de undgår nedsat fertilitet, og det samme gælder for 59 procent af mændene.

Det viser en ny undersøgelse fra Miljøministeriet, som har spurgt 1.000 unge i alderen 15 til 25 år. Miljøminister Kirsten Brosbøl og sundhedsminister Nick Hækkerup vil derfor søsætte en række initiativer, som skal sætte fokus på fertilitet.

- Mange har svært ved at få børn, og i dag kommer otte procent af vores børn til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Det er enormt tankevækkende, og det kalder på handling. Vores opgave er at fortælle unge, at det ikke altid er lige til for alle at få børn den dag, man er klar til det, og at der kan være flere forskellige grunde til nedsat fertilitet, såsom alder, livsstil og skadelig kemi, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Stor indsats for fertilitet
I begyndelsen af 2015 lancerer miljøministeren en kampagne for gravide, der skal give dem mere viden om, hvordan de undgår skadelig kemi under graviditeten.

I ’Uge sex’ kan landets folkeskoler få fertilitet på skoleskemaet med udgangspunkt i undervisningsmateriale om kemi, sundhed og fertilitet, som Miljøministeriet har udarbejdet i samarbejde med foreningen Sex & Samfund.

Og til sommer kan gymnasieeleverne blive klogere på fertilitet, når miljøministeren og sundhedsministeren sammen sætter gang i en kampagne med undervisningsmateriale.

Miljøministeriet har afsat to mio. kroner til de tre oplysningsindsatser.

Fakta om kemi og fertilitet

  • Mennesker udsættes for kemikalier i hverdagen gennem for eksempel madvarer, beklædning, kosmetik, elektronik, emballage, husstøv og indåndingsluft.
  • Dyrestudier viser, at nogle kemikalier kan påvirke dyrefostre, så deres frugtbarhed er nedsat, når de er udvoksede.
  • Erfaringer fra ulykker med kemikalier og medicin viser, at kemikalier i høje nok doser kan nedsætte både voksne menneskers og menneskefostres frugtbarhed.
  • Fostre er særligt følsomme over for påvirkninger og derfor kan en mindre mængde kemikalier skade fosteret.
  • Det er ikke enkelte, konkrete kemikalier, der mistænkes for at påvirke fostret. Det er den samlede udsættelse for mange forskellige stoffer og kilder, som måske kan have en betydning.
  • Det er mere usikkert, hvilke konsekvenser der kan være for frugtbarheden, hvis man som barn eller voksen udsættes for kemikalier.

Kilde: Miljøstyrelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: