Ulovlige sprøjtegifte skal straffes hårdere

LOV – Både landbruget og Det Økologiske Råd bakker op om nyt nyt lovforslag, der skal føre til større bøder for import og brug af ulovlige sprøjtemidler.

Landmænd, der bruger ulovlige sprøjtegifte kan se frem til hårdere straffe.(Foto: Colourbox)

Folketinget 1. behandler i dag et nyt lovforslag, der vil føre til hårdere straffe til personer, der sælger og anvender ulovlige sprøjtegifte. Loven øger bødestørrelsen og giver mulighed for at fratage retten til selv at sprøjte egne marker. Både landbruget og de grønne organisationer bakker op om forslaget.

- Det er helt uhørt, at der er mennesker, der kan finde på at sætte grundvandet, vores natur og andres helbred i fare ved at bruge og sælge ulovlige sprøjtemidler. Derfor sætter vi nu hårdt mod hårdt, så vi kan få stoppet de få brodne kar i erhvervet, siger miljøminister Ida Auken.

Kan miste retten til at sprøjte egne marker
Samtlige høringsparter, herunder Landbrug & Fødevarer, bakker også op om den del af lovforslaget, der lægger op til, at de værste syndere blandt landmændene skal kunne miste retten til at sprøjte markerne i op til fem år.

- Langt hovedparten af de danske jordbrugere er særdeles ansvarlige mennesker, der sætter stor pris på natur og mangfoldighed. De anvender plantebeskyttelsesmidler korrekt og forsvarligt. Men der er behov for, at vi får skabt en holdningsændring hos de få jordbrugere, der desværre stadig kan finde på at bryde loven på området ved at importere ulovlige pesticider, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Større bøder
Størrelsen på de nye, skærpede bøder afhænger af mængderne, og hvor meget det ulovlige sprøjtemiddel belaster miljø og sundhed. Jo farligere midler landmanden har købt fra udlandet, des højere bliver bøden. I en sag fra 2007 fik en landmand for eksempel en bøde på i alt 92.000 kroner for ulovlig import af 1.800 liter ukrudtsmiddel og tilknyttet afgiftssvindel. Med de nye regler ville den bøde komme helt op på 263.000 kroner.

- Vi er enige i, at en bødeskærpelse vil give den ønskede præventive effekt. Det vil sende et stærkt signal om, at hvis man vil anvende bekæmpelsesmidler er det særdeles vigtigt, at der sker korrekt anvendelse, lyder meldingen fra Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: