Trist at høre en miljøminister tale om had til naturen

NATUR – Det er trist og ubehageligt at høre en miljøminister tale om had til natur og naturbeskyttelse, siger Danmarks Naturfredningsforening. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil af med de »forhadte vandløb«. DN advarer skarpt mod at smide 30 års vandmiljøindsats over bord.

Det er trist og ubehageligt at høre en miljøminister tale om had til natur og naturbeskyttelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Foto: DN

EU’s vandområdeplaner er sat i verden for at sikre, at livet vender tilbage i åer, bække, søer og fjorde. Det betyder indskrænkninger i landbrugets udledninger af kvælstof og sprøjtegifte.

Vandområdeplanerne har fået landbruget til at lægge massivt pres på skiftende regeringer for at få slækket indsatserne.

Denne regering indvilliger og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebuder, at de »forhadte vandløb« skal ud af vandplanerne.

- Det er det stærkt kritisabelt, at der nu skal tages endnu flere vandløb ud af beskyttelsen. Nu var det ellers lige begyndt at gå den rette vej, kan vi nøgternt og med sagkundskaben i ryggen konstatere. Vi tvivler stærkt på, om denne udvanding af vandplanerne overhovedet er lovlig, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ud med forhadte vandløb
Ministeren ønsker, at kun vandløb med et opland på mindst 10 kvadratkilometer skal medtages i planerne. Derudover skal mindre vandløb kun medtages i begrænset omfang. Det skal ikke ske automatisk, og der skal være en særlig grund.

Der skal være tale om små, naturlige vandløb, hvor målet for miljøindsatsen allerede er opfyldt, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. Det vil betyde en markant reduktion i antallet af kilometer, udtaler ministeren i sin pressemeddelelse.

Det sker under overskriften »Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner«.

Trist og ubehageligt
- Det er trist og ubehageligt at høre en miljøminister tale om had til natur og naturbeskyttelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

- Det er i den grad med til at skabe afstand mellem interessenterne, og det afdækker desværre klart, at ministeren ensidigt ønsker at tilgodese landbruget, på trods af de skader, det vil betyde på natur og miljø.

- Vi vil selvfølgelig kæmpe videre for, at natur og miljø tilgodeses også af denne regering og vi håber, at andre partier i Folketinget udenom regeringen vil hjælpe med at sikre, at 30 års miljøbeskyttelse ikke sættes over styr for at tilfredsstille et lille bagland, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun gør opmærksom på, at det ikke er miljøregler, der er skyld i landbruget økonomiske krise, men derimod en alt for stor gæld.

I forvejen er indsatsen amputeret
Indsatsen for de danske vandløb er allerede voldsomt amputeret. Der er omkring 70.000 km vandløb i Danmark. Først skulle der ske indsatser i 28.000 km vandløb. Så blev det beskåret til 22.000 km, senere 19.000 km. Nu vil Eva Kjer Hansen skære yderligere i den i forvejen stærkt reducerede pulje af vandløb, som er omfattet af anden Vandplanperiode.

Hvor mange kilometer, der skal tages ud denne gang, er endnu ikke klart. Ministeren siger dog, at der bliver »markant færre«.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: