Tørke på Afrikas Horn forsinker danske trækfugle

Sidste års tørke på Afrikas Horn sendte millioner af mennesker ud i hungersnød. Nu viser forskere fra Københavns Universitet, at flere trækfugle også blev påvirket af tørken. Blandt andet nattergalen hvis sene ankomst til Europa vakte stor undren.

Det skabte stor undren hos forskere og fugleinteresserede, at nattergalen sidste år ankom ualmindeligt sent til Europa. (Foto: Mikkel W. Kristensen)

En lille rygsæk på fuglenes ryg har samlet detaljerede oplysninger om fuglenes træk, så forskerne nu kan dokumentere, at den sene ankomst skyldes et forlænget ophold på det tørkeramte Afrikas Horn. Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Science.

Den omfattende tørke på Afrikas Horn i 2011 har haft konsekvenser for europæiske sangfugle som nattergal og rødrygget tornskade.

Afrikas Horn er en vigtig rasteplads
Fuglene besøger Danmark hvert forår for at parre sig og nyde godt af sommerens høje fødeudbud.

Men deres trækrute fra det sydlige Afrika til Nordeuropa går lige igennem Afrikas Horn, der er et af fuglenes vigtige opholdssteder på ruten, hvor de samler føde og energi før de flyver videre:

- Vores forskning viser, at det netop var i det tørkeramte Afrikas Horn, at fuglene blev forsinket. Fuglene valgte at opholde sig godt en uge længere end de gjorde i året før og året efter 2011, fortæller lektor Anders Tøttrup fra Grundforskningscentret for Makroøkologi, Evolution og Klima på Biologisk Institut.

- Når et område er udtørret tager det længere tid for fuglene at samle energi nok til deres rejse, og så bliver deres ankomst og parring i Europa forsinket. Det styrker vores tese om, at vandrende dyr generelt er dybt afhængige af en række områder for at nå frem til deres endelige destination, forklarer han.

Dataindsamlere på ryggen
I 2011 skabte det stor undring hos forskere og fugleinteresserede, at sangfuglene nattergal og rødrygget tornskade ankom ualmindeligt sent til Europa.

Mysteriet blev ikke mindre af, at man de sidste 60 år har oplevet tidligere og tidligere ankomst af sangfugle i takt med tiltagende klimaforandringer.

Ved at placere små datasamlere på ryggen af adskillige fugle om efteråret inden deres træk til Afrika, og indsamle datasamlerne igen om foråret da fuglene vendte tilbage til Europa, fik forskerne indblik i, at det var netop på Afrikas Horn, at fuglene gjorde holdt og blev forsinkede.

Forskerne kunne se, at andre arter af trækfugle, som ikke havde Afrikas Horn på deres trækrute, ankom til Europa til normal tid:

- Vi har rekonstrueret 26 trækruter baseret på data fra små ‘datasamlere’, der kun vejer 1 gram. Den nye teknologi, giver os et detaljeret indblik i fuglenes rejse og opholdssteder. Det er helt nyt for os at kunne følge så små dyr over så store afstande, fortæller Kasper Thorup fra Grundforskningscentret for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum.

Ynglede senere end normalt
Fuglenes sene ankomst i 2011 betød, at de ynglede væsentlig senere end normalt.

- Der er ikke tegn på, at det har haft betydning for yngleresultatet og dermed størrelsen af bestanden. Men det er muligt, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af det forsinkede år, forklarer Anders Tøttrup.

Studiet er udført i samarbejde med Lunds Universitet. Resultaterne er netop publiceret i det anerkendte tidsskrift Science.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: