Stor tilslutning til alternativ landbrugspolitik

LANDBRUG – Der er overraskende stor tilslutning til en alternativ landbrugspolitik, konstaterer Frie Bønder efter en rundspørge til folketingskandidater.

- Vi er positivt overraskede over, at så mange politikere erklærer sig enige med os på rigtig mange punkter, siger bestyrelsesmedlem Ole Kjærulff Davidsen fra Ry.

Vil du arbejde for at sikre, at der i fremtiden bliver flere, og ikke færre landbrug i Danmark? Vil du arbejde for en afvikling af det industrialiserede landbrug?

Sådan lyder et par af i alt 17 spørgsmål, som Landsforeningen Frie Bønder – Levende Land har stillet til en række folketingskandidater op til folketingsvalget. Mange politikere har erklæret sig enige med den lille alternative landbrugsforening, som blandt andet har foreslået at udstykke de urentable industri-landbrug til nye familielandbrug.

- Vi er positivt overraskede over, at så mange politikere erklærer sig enige med os på rigtig mange punkter, siger bestyrelsesmedlem Ole Kjærulff Davidsen fra Ry.

Venstrefløjen og midterpartierne mest enige
- Ikke overraskende får vi størst tilslutning fra venstrefløjen- og midterpartierne, men det er påfaldende, at spredningen blandt besvarelserne fra den anden fløj er endog meget stor. Noget andet bemærkelsesværdigt er en udstrakt uvilje imod at ytre sig blandt det gamle landbrugsparti Venstres kandidater, siger han.

Han fortæller også, at foreningen har har modtaget mange perspektivrige og tankevækkende kommentarer fra begge politiske fløje.

Undersøgelsen med kommentarer Kan læses på www.levende-land.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: