Stof i kaffe og mad kan give kræft

AKRYLAMID – Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil indføre vejledende grænseværdier for indholdet af det kræftfremkaldende stof akrylamid, der findes i blandt andet kaffe, pomfritter og chips

Vi får for meget akrylamid i pomfritter, chips og kaffe. Stoffet opstår når man rister eller bager. Foto: Colourbox

Når du køber en kop kaffe på en café eller går ombord i en pakke pomfritter på grillen, kan du samtidig få en dosis af stoffet akrylamid, der er forbundet med risiko for udvikling af kræft.

Ifølge EU’s videnskabelige autoritet EFSA samt DTU Fødevareinstituttet får forbrugerne for meget akrylamid, som det fremgår af Madmagasinet på DR1 i aften. Dette til trods for, at EU har fastsat vejledende grænseværdier på EU-niveau. Derfor er der brug for at sænke grænseværdien yderligere, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

- Vi må desværre konstatere, at EU’s vejledende grænseværdier ikke beskytter danske forbrugere godt nok. Så mens vi arbejder for lavere grænseværdier i EU, så bør vi i Danmark udnytte den mulighed, som EU-reglerne giver os til at indføre vores egne nationale grænseværdier, siger hun.

De nye nationale grænseværdier er vejledende og skal fungere som en rettesnor for virksomhederne for, hvor meget akrylamid, der maksimalt bør være i forskellige produkter.

- Fødevarebranchen er allerede opmærksom på problematikken omkring akrylamid. Men ved at sænke grænseværdierne, håber jeg, vi kan skærpe virksomhedernes fokus på ændrede arbejdsgange og råvarebearbejdning, så forbrugerne ikke behøver at frygte det kræftfremkaldende stof, når de for eksempel spiser brød og drikker kaffe, siger ministeren.

Fakta om Akrylamid

  • Akrylamid opstår, når man rister eller bager f.eks. kartofler, kaffe og brød, og mængden stiger, jo mere man rister eller bager råvaren.
  • For pomfritter viser data tydeligt, at jo mørkere pomfritterne bliver under tilberedning, desto højere vil indholdet af akrylamid være.
  • De nye danske vejledende grænseværdier sænkes i henhold til forslag fra DTU Fødevareinstitut, så de er lavere end EU’s vejledende grænseværdier, men stadig indenfor hvad der er opnåeligt med god fremstillingspraksis. De vejledende grænseværdier sænkes for kaffe, brød og kartoffelprodukter som chips og pomfritter, da disse fødevarer er de primære kilder til danskernes indtag af akrylamid.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: