Statsministeren skal se på urørt skov

NATUR – Regeringen vil sikre mangfoldigheden i naturen med en ny naturplan, lyder meldingen fra miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. Sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger hun fredag en skov ved Kolding, der har ligget urørt hen i 15 år.

Væltede træer er levested for biller og mikroorganismer. Her er det et af træerne i Dyrehaven i København, det er gået ud over. Foto: Marie Kielsgaard

Regeringen siger nu, at den vil sikre mere mangfoldighed i den danske natur og vil indlede arbejdet med en ny naturpakke fredag, når statsminister Lars Løkke Rasmussen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger Fovslet Skov ved Kolding sammen med Koldings borgmester Jørn Pedersen.

Siden år 2000 har et område på syv hektar af Fovslet Skov fået lov at ligge urørt hen, og allerede nu er naturen i det område blevet mere varieret, med flere væltede træer, der huser svampe, biller og tiltrækker fuglelivet.

Urørt skov i kommende naturpakke
- Jeg vil vise statsministeren, hvordan urørt skov kan være med til at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Der er for mig ingen tvivl om, at urørt skov bliver et vigtigt element i regeringens kommende naturpakke, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Skoven består af gamle eg, bøg og ask og er et vigtigt ynglested for rovfugle blandt andet musvåge, hvepsevåge, tårnfalk, natugle og skovhornugle. Mens der ikke er blevet fældet træer eller kørt med maskiner i skoven de sidste 15 år, har der fortsat været fri adgang for offentligheden.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: