Statens vandplaner blev en ommer

De mange, der har klaget over miljøministerens vandplaner får medhold i Natur- og Miljøklagenævnet, som netop har ophævet gyldigheden af 23 statslige vandplaner.

En lystfisker ved Karup Å. 23 statslige vandplaner er ugyldige. (Foto: Colourbox)

Det er og Landbrug & Fødevarer, der har indbragt sagen til klagenævnet, og afgørelsen får landbruget til at juble.

Mange landmændhar klaget over den korte frist, der har været til at gøre indsigelser, og klagenævnet er enig i, at en frist på kun otte dage er ‘væsentlig for kort’, og at ‘vedtagelsen af de statslige vandplanerne som konsekvens heraf er ugyldig’, skriver nævnet i afgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet henviser nu sagerne til fornyet behandling i Naturstyrelsen.

Miljøministeren: Helt på sin plads
Miljøminister Ida Auken siger, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er helt på sin plads.

- Jeg kan konstatere, at Naturstyrelsen tager sagen meget alvorligt. Og det er helt på sin plads, at de planlægger en ny høring. For det er afgørende, at alle dem, der bliver berørt af vores planer, får mulighed for at komme til orde. Det er et grundlæggende princip i det danske demokrati, siger miljøminister Ida Auken.

Hun afventer nu en redegørelse fra Naturstyrelsen for, hvornår og hvordan en ny høring hurtigst muligt kan gennemføres, så alle parter bliver inddraget så godt som muligt.

Kommunerne i knibe
Afgørelsen om vandplanerne bringer landets kommuner i knibe. Netop i disse uger behandler kommunalbestyrelser landet over vandplanerne i deres områder. Men med afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet har kommunerne ikke grundlag for at vedtage deres lokale handlingsplan.

Vandplanerne udgør en samlet plan for, hvordan man kan forbedre Danmarks vandmiljø. De skal sikre renere vand i søer, fjorde og åer, så Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER:

  • Søg efter relaterede artikler. Anvend søgefunktioen nederst i venstre hjørne og indtast dit søgeord.