Slut med røg i Nepals køkkener fra 2017

ENERGI – Lerkomfurer med skorsten skal løse problemet med sundhedsskadelig brænderøg og forurenende og ineffektiv forbrænding af træ i Nepals køkkener fra 2017.

I SAMME SERIE: Radiostation i Nepal får strøm fra solceller
Nepal satser på vedvarende energi
Vedvarende energi en succes i Nepals Bjerge

Nepals kvinder håber at få et komfur og en skorsten, så de undgår røg i køkkenet. Foto: Ulla Skovsbøl

Kvinderne i landsbyen Kusheshewar Dumja sydøst for Nepals hovedstad Kathmandu er heldige. De har fået nye komfurer, som letter deres arbejde i hverdagen. Valget har ikke stået mellem induktion og keramiske kogeplader, men mellem åben ild eller lukket lerkomfur og mellem køkkener fulde af kvalmende brænderøg og aftræk gennem skorsten.

Når de sidder foran deres små lukkede, lerklinede kogesteder og puster til ilden gennem et pusterør, kan de glæde sig over at være med på den sidste nye trend og på forkant med en officiel politisk målsætning.

Krig mod sundhedsskadelige brænderøg
Den maoistisk ledede regering har lagt ti års væbnet konflikt bag sig, og i sidste uge erklærede ministerpræsident Baburam Bhattarai i stedet lynkrig mod den sundhedsskadelige og forurenende brænderøg i Nepals landsbykøkkener.

- Jeg erklærer hermed, at der skal være røgfri madlavning overalt i Nepal fra 2017, og at det dermed vil være slut med indendørs luftforurening her i landet, sagde han med højtideligt stenansigt, da han i sidste uge holdt den officielle åbningstale ved et stort arrangement for vedvarende energi i Kathmandu.

Efter premiereministerens tale demonstrerede to amatørskuespillere til morskab for tilskuerne, hvilke ulykker og ægteskabelige konflikter, røg i køkkenet i bogstaveligste forstand kan give anledning til.

Alvorlig forurening fra brænderøg
Mere end 80 procent af Nepals ca. 28 millioner indbyggere bor på landet, de fleste under primitive forhold uden strøm. Madlavningen foregår traditionelt på åbne ildsteder indendørs, og brænderøgen er årsag til mange luftvejslidelser og andre sygdomme.

Landsbyboerne kan selv lave lerkomfurerne for små midler af en gratis, lokal ressource, og forbrændingen i det delvist lukkede brændkammer er langt mere effektiv end på de åbne ildsteder.

Lerkomfurerne er et stort fremskridt
- Lerkomfurerne er et stort fremskridt for landsbyboerne. De får et meget sundere indeklima, og kvinderne kan spare ca. 40 procent af brændet i de nye komfurer, forklarer Gokul Gautam, som er distriktskoordinator for et Danida-støttet program til fremme af vedvarende energi i Nepals landdistrikter.

- Det letter deres arbejde med at hente og slæbe brænde betydeligt. Det er ellers noget, de bruger meget tid på. Det reducerer også CO2-udslippet fra madlavningen, og det mindsker presset på træbevoksning, forklarer han.

Træ er en sparsom ressource i Nepal, og mange steder i bjergene giver det erosionsproblemer, at vegetationen bliver fjernet for at ende på ildstedet.

Dansk støtte til nye komfurer
Kvinderne i Kusheshewar Dumja har fået dansk støtte til deres nye komfurer. Danida har støttet vedvarende energiforsyning i Nepal i mere end tyve år og har været foregangsdonor på området.I dag er også Norge, Storbritannien, Tyskland og andre donorer involveret.

Bistandsarbejdet på energiområdet er desuden på vej ind i en ny fase, hvor det bliver den nepalesiske regering selv, der skal koordinere arbejdet og samarbejdet med donorerne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER:

One Response to Slut med røg i Nepals køkkener fra 2017

  1. Pingback: Røg i køkkenet skal afskaffes i 2017 - Verdensnyt