Skraldebiler i Købehavn skal køre på gas

En ny tankstation på Amager skal som led i et forsøg forsyne renovationsvogne med gas.

GASTANK – En ny gastankstationen, som i eftermiddag bliver åbnet på Amager, skal i første omgang forsyne fire renovationsbiler, der kører for Københavns Kommune.

- For os er der ikke bare tale om et demonstrationsprojekt. Det er et led i realiseringen af kommunens klimaplan og konkret betyder det, at vi kan starte med omlægningen af de drivmidler vi bruger til skraldebilerne i Københavns Kommune. Derfor vil vi i de kommende affaldsudbud stille krav om skraldebiler på gas, siger Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal.

Gastankstationen opføres og drives i et samarbejde mellem energiselskaberne E.ON og OK, og er den første af flere fælles gastankstationer.

En klar miljøgevinst med biogas
- Vi ser projektet som en trædesten på vejen til et bedre miljø. Når vi får mulighed for at levere biogas på naturgasnettet, vil gasdrift være en klar miljøgevinst. Med en forventning om, at andelen af biogas i naturgasnettet på sigt vil stige betragteligt, er transportsektoren et af de steder, hvor gassen kan anvendes med store fordele, siger OK’s administrerende direktør Jørgen Wisborg.

- E.ON har stor erfaring med biogas til transport, ikke mindst fra Sverige. Biogas har et stort potentiale i Danmark, og vor satsning er en del af en bredere indsats for at mindske udledningen fra køretøjer. I større byer som København er naturgassen nemt tilgængelig, og det er derfor oplagt at udnytte det veludbyggede naturgasnet der til at distribuere energi til køretøjerne, siger administrerende direktør i E.ON Danmark, Tore Harritshøj

Forventer flere gasdrevne biler
Interessen for gas til transport er vokset betragteligt, og i projektet forventer man, at der hurtigt kommer mange flere køretøjer til tankstationen.

- Det er vigtigt for os som virksomhed at udvikle de teknologier, der skal føre os mod fremtidens bæredygtige transport. Derfor er vi også glade for at være med til at starte udbredelsen af gas-lastbiler i Danmark, siger Anton Freiesleben, Markedschef i Scania Danmark.

Den tunge vejtransport
Miljøorganisationen Det Økologiske Råd er projektleder for projektet og arbejder bl.a. for en grøn omstilling af transportsektoren.

- Der er store udfordringer i at nedbringe CO2-udledningen fra transportsektoren. Hvis vi koncentrerer os om den tunge vejtransport, kan biogas på sigt fjerne en meget stor andel af dennes CO2-udledning, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Bag projektet står en meget bred vifte af virksomheder og organisationer med en fælles interesse i at afprøve og fremme biogas til transport.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: