Se vandets vej fra jorden til din vandhane

NATUR – På søndag kan du se supervandværket i Marbjerg ved Roskilde, som leverer vand til 120.000 forbrugere i hovedstadsområdet.

Vandværket i Marbjerg leverer vand til 120.000 mennesker i hovedstadsområdet. På søndag kan man se de enorme rør og vandtanke og høre mere om vandets vej fra jord til din vandhane.

I anledning af FN’s internationale »Vandets Dag« inviterer vandværket i Marbjerg ved Roskilde inden for i det futuristiske supervandværk.

Vandværket leverer vand i topklasse til 120.000 borgere i hovedstadsområdet. De færreste ved, at vandet behandles som de sarteste madvarer inden, det går videre til forbrugernes vandhaner. Værket ligger ved Himmelev Skov, der er plantet for at beskytte de dybe grundvandskilder omkring vandværket mod forurening.

- Vi har inviteret naboer, borgere og vandforbrugere til at se dette særlige vandværk søndag den 26. marts fra klokken 13.00 til 15.00. Det sker på vandværket ved Marbjerg, Slæggerupvej 101 i Roskilde, og alle er velkommen, lyder det i en invitation fra forsyningsselskabet HOFOR.

Fuldautomatisk vandværk
HOFOR åbnede for to år siden et nyt supervandværk ved Marbjerg. Vandværket, hvor man ikke kan se en dråbe vand, er 100 procent fuldautomatisk og tilhører en helt ny generation af vandværker, der kommer til at danne forbillede for fremtidens vandværker.

Det er udstyret med den nyeste teknik og forsyner omkring 120.000 borgere med rent postevand. Igennem glughuller kan kigge på det behandlede vand i anlæggets tanke.

Vandværket ligger ved Himmelev Skov. Her hentes vandet fra dybe grundvandskilder, der beskyttes mod forurening af skoven.

HOFOR har sammen med Roskilde Kommune medfinansieret køb af skovarealet, hvor Naturstyrelsen rejser en ny skov, der beskytter grundvandskilderne permanent mod forurening fra industri, landbrug eller andre aktiviteter.

Livsvigtig ressource
- Vi er stolte af det nye vandværk og vores samarbejdsprojekt om Himmelev Skov og synes, at det er en god måde at fejre Vandets Dag på, siger Anne Scherfig Kruse, chef for Vandressourcer & Miljø i HOFOR.

- Vand er en livsvigtigt ressource for os mennesker, og det er vigtigt, at vandforsyningen lever op til de sikreste standarder. Det gør den på vores nye supervandværk, hvor vandet behandles som de fineste fødevarer og først ser dagens lys, når forbrugeren åbner for vandhanen hjemme hos sig selv, forklarer hun.

Anne Scherfig Kruse fortæller, at garvede vandværksfolk vil borgerne vise rundt på vandværket og fortælle om vandets vej fra kilde til hane. Desuden vil skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen være til stede for at fortælle om og svare på spørgsmål om den nye Himmelev Skov, hvor der også er lavet plads til leg og friluftsliv.

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er udnævnt af FN. Den er blevet afholdt siden 1993 og finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på drikkevandet.

Tid og sted

Søndag den 26. marts kl. 13-15 ved Vandværket ved Marbjerg, Slæggerupvej 101 i Roskilde. Der kan parkeres ved vandværket.

 

FAKTA om vandværket ved Marbjerg

  • Opført af HOFOR i marts 2015.
  • 100 procent fuldautomatisk og udstyret med den nyeste teknik inden for fødevaresikkerhed og miljø.
  • Kan levere 4,8 mio. m3 vand omåret og forsyner omkring 120.000 borgere i otte kommuner i hovedstadsområdet.
  • Vandet certificeres med kvalitetsstandarden ISO 22.000, som sikrer, at alle tekniske systemer og arbejdsgange lever op til de skrappeste standarder inden for fødevaresikkerhed
  • For at sikre vandkvaliteten i indvindingsområdet omkring vandværket har HOFOR i samarbejde med Roskilde kommune og Naturstyrelsen igangsatte udviklingen af skovrejsningsområdet ”Himmelev Skov” hvor der med tiden vil blive rejst 300 ha (hektar, 1=10.000 m2) skov.

FAKTA om Himmelev Skov

  • De første træer i skoven blev plantet i 2004.
  • Den færdige skov bliver på 300 ha, hvilket svarer til 600 fodboldbaner.
  • Der er hidtil erhvervet 135 hektar jord til skoven.
  • Der bliver plantet 220.000 planter, fordelt med 71 % løvtræer, 19 % nåletræer og 10 % buske.
  • Skoven beskytter de vigtige drikkevandsressourcer og har givet et rekreativt område med bl.a. udendørs fitness og skovstier til glæde for lokalbefolkningen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: