Rio+20: Verden vil prissætte naturen

RIO+20 – Forhandlerne på topmødet i Rio er blevet enige om at sætte pris på naturen. De enkelte landes BNP skal ikke kun opgøres i kroner og øre, men også i naturværdier. Det skal ikke kune betale sig at drive rovdrift på naturen, fremgår det af sluterklæringen.

Mange fattige lande er rige på unikke naturressourcer som regnskov og mineraler.(Foto: CC BY via flickr.com Michael Cory)

Ministre og diplomater er efter flere dages forhandlinger på FN’s topmøde om bæredygtig udvikling, Rio+20, i Brasilien blevet enige om et udkast til en sluterklæring. Stats- og regeringscheferne skal nu tage stilling til erklæringen, som indeholder følgende punkter, oplyser Udenrigsministeriet:

  • Grøn vækst bliver nu anerkendt som globalt koncept.
  • Det er et vigtigt resultat, fordi flere lande tidligere ikke har anerkendt, at fokus på grøn økonomi kan føre til vækst. Det har stået i vejen for internationale aftaler om at fremme grøn bæredygtig økonomi.
  • Arbejdet med globale mål for en bæredygtig udvikling er sat i gang.
  • FN’s miljøprogram skal styrkes.
  • Der bliver etableret et nyt internationalt bæredygtighedsforum.
  • Et lands BNP skal ikke kun gøres op i kroner og ører, men også i naturværdier, så eksempelvis rovdrift på natur ikke på papiret gør et land rigere.
  • Genopretning af natur på havet bliver en prioritet.
  • Udfasning af støtte til fossile brændstoffer. Det vil forhindre, at der også i fremtiden bliver brugt milliarder på prisstøtte til forurenende brændstoffer.
  • Der fastsættes mål for bedre udnyttelse af affald.
  • Der fastsættes mål for adgang til vand – det vil give fattige menneskers mulighed for et bedre liv.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: