Resistente bakterier smitter stadig flere

Mange er smittet med MRSA uden at vide det. / Foto: Colourbox

MRSA – Flere og flere mennesker smittes med MRSA, de sejlivede stafylokokker, som er resistente over for antibiotika. Stigningen fortsatte i 2012, og mange ved ikke, at de er smittet. Antallet af smittebærere er næsten fordoblet siden 2009, fremgår det af en rapport fra DTU og Statens Serum Institut.

I 2012 blev 1.556 danskere smittet med antibiotikar-esistente stafylokokker, MRSA. Det er en stigning på 20% i forhold til 2011. Siden 2009 er det totale antal smittede næsten fordoblet.

MRSA-bakterier er resistente over for antibiotika, der er vigtige for behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Alene i 2012 blev der anvendt ikke mindre end 112,3 tons antibiotika (aktivt stof) til dyr i Danmark. Mere end tre fjerdedele (76 procent) blev brugt i svineproduktionen, fremgår det af rapporten fra DTU Food og Statens Serum Institut.

Raske personer kan være smittet med MRSA uden at have symptomer eller infektioner, og kun omkring 20 procent er klar over, at de er smittet, vurderer overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

Problemet med personer, som bærer MRSA, er, at bakterierne kan spredes på hospitaler, hvis de ikke bliver opdaget i tide.

Kontakt til landbruget
Af de 1.556 smittede havde 54% en infektion ved fundet af MRSA. For svækkede personer, specielt patienter indlagt på hospitaler, kan MRSA give meget alvorlige infektioner.

- Den fortsatte stigning i antallet af MRSA, specielt for personer med kontakt til landbruget, giver problemer både for de borgere, der er ramt og det sundhedspersonale, der skal håndtere de smittede patienter, siger overlæge Robert Skov.

Kun få smittes på sygehuse
Som tidligere år blev kun få danskere smittet ved kontakt til sygehuse – 67 i 2012 mod 58 i 2011. Derimod steg antallet af smittede personer, såkaldt samfundserhvervet MRSA fra 596 smittede i 2011 til 726 i 2012.

Disse personer er smittet andre steder end på hospitaler, ofte ved familiebesøg i eller fra udlandet eller ved at arbejde i svinelandbrug.

MRSA af svinetypen den såkaldte CC398 blev fundet hos 232 personer (164 i 2011), heraf havde 92 en infektion ved diagnosen (63 i 2011).

- Den lave forekomst af smittede på hospitaler er et udtryk for, at de danske regelsæt fungerer og ikke mindst, at sundhedspersonalet er gode til at efterleve dem, vurdererer Robert Skov.

Kontakt til svin er ny risikofaktor
MRSA-vejledningen fra Sundhedsstyrelsen er blevet revideret i november 2012. Det sker som en konsekvens af den fortsatte stigning i forekomsten af MRSA.

Kontakt til svin er nu indført som risikofaktor for MRSA, og ved hospitalsindlæggelse skal patienterne spørges, om de har haft kontakt til svin.

Opfølgningen af effekten for behandling af raske bærere af MRSA er desuden blevet skærpet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: