Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi

Halm, græs og restprodukter fra industrien er fremtidens råolie. Derfor skal det være lettere at få restprodukter omsat til dyrebare produkter som f.eks. flybrændstof, haute couture-kjoler og læbestift.

BIOØKONOMI – Danmark skal blive bedre til at udnytte restprodukter som halm, græs og skrald til at blive et fossilfrit samfund. Derfor vil regeringen nu finde de barrierer, der lige nu spænder ben for, at restprodukterne bliver udnyttet til at skabe nye produkter.

Halm, græs og restprodukter fra industrien er fremtidens råolie. Derfor skal det være lettere at få restprodukter omsat til dyrebare produkter som f.eks. flybrændstof, haute couture-kjoler og læbestift. Regeringen vil nu finde de regler, der er for snørklede eller unødvendige.

Regeltjekket kommer som en reaktion på den udtalelse Det nationale bioøkonomipanel er kommet med i denne uge.

- Vi kan se, at der er regler, der bremser udviklingen af bioøkonomi i Danmark, og det er naturligvis ikke meningen. Derfor vil jeg nu se på, om vi kan gøre noget af lovgivningen lidt smidigere, så det bliver lettere at komme i gang, siger Dan Jørgensen.

Store perspektiver for grøn vækst
Panelet foreslår blandt andet, at man fjerner regler, og at ministerierne arbejder tæt sammen for at udvikle bioøkonomien. Det er både fødevareminister, Dan Jørgensen, og klima- og energiminister, Rasmus Helveg Petersen, enige om.

- Jeg er helt enig med panelet i, at bioøkonomiområdet rummer store perspektiver for grøn vækst og arbejdspladser, hvis vi kan anvende biomassen mere intelligent og derved begrænse anvendelsen af fossile ressourcer til gavn for klimaet og miljøet, siger Rasmus Helveg Petersen.

- Vi er allerede i fuld gang med at omstille energisektoren til vedvarende energi, og her spiller bæredygtig biomasse en vigtig rolle i fremtidens fossilfrie energi- og transportsystem.

Udover regeltjekket, vil de to ministre tage bioøkonomipanelets anbefalinger til efterretning og med videre i regeringens arbejde.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: