Regeringen rydder vejen for landbruget

En ny vækstplan for landbrug og fødevareindustri skal skabe nye job og flere eksportindtægter.

VÆKST – Regeringen lancerer i dag en ny vækstplan for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage til at skabe øget vækst, beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for fødevareområdet.

Regeringen har høje ambitioner for det danske fødevareerhverv. Med vækstplanen for fødevarer sættes fokus på, hvordan Danmark kan udnytte de globale vækstmuligheder på fødevareområdet, og omsætte det stærke erhvervsmæssige udgangspunkt til fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark, herunder produktionsjob for faglærte og ufaglærte, hedder det i en fælles pressemeddelelse fra fire ministre.

Vækstplanen indeholder i alt 34 initiativer, som fordeler sig over fem indsatsområder:

· Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion

· Løsningsorienteret regulering og kontrol

· Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet

· Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling

· Styrket adgang til finansiering

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
- Fødevareerhvervet er en vigtig del af Danmarks fortsatte udvikling som et avanceret produktionsland. Med vækstplanen vil regeringen forbedre rammerne for at skabe vækst og nye produktions- og udviklingsjob i fødevareerhvervet. Råvarer fra landbruget spiller en afgørende rolle. Derfor tager regeringen nu skridt til at få løst op for strukturproblemerne og udfordringerne med finansiering i dansk landbrug.

Fødevareminister Dan Jørgensen:
- Med vækstplanen afsætter vi nu ekstra 45 mio. kr. til udvikling af grønne stalde, som giver et bedre miljø, mere vækst og flere arbejdspladser. Det er den rigtige vej for FødevareDanmark, der også i fremtiden skal spille en nøglerolle som vækstmotor for et land i balance.

Miljøminister Ida Auken:
- Jeg vil gerne modernisere miljøadministrationen, så Danmark får et af de mest effektive systemer. Vi kan gøre det enklere uden at gå på kompromis med den høje danske miljøbeskyttelse. Vi vil udvikle nye metoder, så vi fra 2015 kan basere tilladelserne på, hvad virksomhederne udleder, og ikke hvor mange liter mælk, der produceres, eller hvor mange svin der slagtes. Det gavner hverken virksomheder eller myndigheder, at noget er mere bøvlet, end det behøver at være.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
- Øget vækst inden for fødevareområdet kræver mere samarbejde. Uddannelsesinstitutioner og erhverv skal samarbejde om at sikre kompetente medarbejdere, og partnerskaber skal omsætte viden og kompetencer til nye, konkrete løsninger. Derfor bakker regeringen også aktivt op om, at Danmark får en central rolle i EU’s kommende Food-KIC, der er en storstilet innovationssatsning, hvor forskere, videninstitutioner og virksomheder går sammen om at løse samfundsmæssige udfordringer inden for fødevareområdet.

Regeringens vækstplan for fødevarer er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for fødevarer.

Vækstplanen er den sjette af i alt otte vækstplaner i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteams på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: