Radikale: Skrald er guld værd

RESSOURCESTRATEGI – Regeringens nye ressourcestrategi signalerer et paradigmeskift i danskernes tilgang til affald: Genanvend mere – forbrænd mindre! Og gevinsterne er enorme. Både for miljøet og for økonomien.

Strategien er et enestående eksempel på, hvordan denne regering omstiller Danmark i en grønnere retning, siger de radikales miljøordfører, Lone Loklindt.

Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt, er begejstret for udsigten til en ny tilgang til vores affald.

- Ressourcestrategien er skelsættende for den grønne omstilling af vores samfund. At gå over til at betragte affald som en ressource er et paradigmeskift som bliver afgørende for den måde, vi kommer til at indrette vores samfund på mange år frem i tiden.

- Strategien er et enestående eksempel på, hvordan denne regering omstiller Danmark i en grønnere retning – med blik for både miljø og klima, vækst og arbejdspladser, siger Lone Loklindt, der ud over at være Radikale Venstres miljøordfører også er formand for Folketingets miljøudvalg.

Mest affald pr. indbygger
Danmark er et af de lande i Europa, der producerer mest affald per indbygger. Hidtil har affald været betragtet som et uundgåeligt resultat af den økonomiske aktivitet i samfundet – som et problem der på den ene eller anden måde skulle skaffes af vejen, fortrinsvis ved forbrænding.

Fra nu af betragter vi affald som en ressource, som vi skal blive de bedste til at udnytte, fastslår Lone Loklindt.

- Ved at skabe et samfund hvor affald bliver en ressource, opnår vi en lang række fordele. Vores miljø bliver renere og mere fri for skadelige stoffer. Vi bliver som samfund mindre sårbare overfor den voksende ressourceknaphed i verden. Vi reducerer vores CO2-udledning, fordi vi forbrænder mindre. Og vi giver danske virksomheder muligheder for at udvikle styrkepositioner inden for genanvendelse af affald – et område med globalt forretningspotentiale, siger de radikales miljøordfører.

Danmark kan blive foregangsland
Med ressourcestrategien skaber regeringen rammerne for, at Danmark bliver et foregangsland inden for genanvendelse af affald. I dag genanvendes kun en femtedel af husholdningernes affald, mens tre fjerdedele går til forbrænding. Målet er at vi inden for 10 år minimum genanvender halvdelen af husholdningsaffaldet.

- Jeg håber, at ressourcestrategien kan motivere alle danskere til at deltage i den grønne omstilling. Mindre affald, mere genanvendelse og klogere omgang med ressourcer, det tror jeg giver mening for de fleste. Det kan samtidig være med til at øge miljøbevidstheden og ansvaret for en fremtid med mindre forurening, siger Lone Loklindt.

Regeringens mål er at indsamle mere end dobbelt så meget affald fra husholdningerne til genanvendelse inden 2022. Samtidig skal servicesektoren indsamle fire gange så meget madaffald og bruge det til produktion af biogas samt udvinding af fosfor, som bruges til gødning. Desuden skal indsamlingen og genanvendelsen af elektronik som mobiltelefoner og digitalkameraer frem mod 2018 forbedres betydeligt, så vi får fingre i de mange værdifulde materialer.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: