Planer om nyt super Ø-mærke sat i bero

ØKOLOGI – Coop advarer mod planer om et nyt super Ø-mærke. Det vil blot skabe forvirring og være med til at undergrave Ø-mærkets troværdighed, mener Coop. Vi vil ikke indføre nyt mærke for enhver pris, siger økologerne.

Coop advarer mod planernene om et nyt super Ø-mærke.Foto: Økologisk Landsforening

Økologisk Landsforenings ambitiøse planer om at indføre et nyt super Ø-mærke, der skal hæve niveauet for økologiske fødevarer, støder på modstand både internt i branchen og hos store dele af detailhandelen, og efter et halvt års debat internt i branchen er planerne nu foreløbig sat på standby.

- Vi mener, der er et stort uforløst potentiale i det røde Ø-mærke, vi kender så godt og frygter, det vil skabe forvirring og være undergravende for Ø-mærkets troværdighed, hvis det ender med et nyt økologi plus-mærke, siger Thomas Roland, ansvarlighedschef i Coop.

-  I Coop forstår vi godt behovet for at videreudvikle de økologiske landbrugsbedrifter og ser positivt på økologernes innovationslyst og behov for at skabe mere velfærd for dyrene, tage større klimahensyn og sætte ekstra fokus på lokalt producerede varer. Men at opfinde en ny konkurrerende mærkningsordning er en risikabel strategi at vælge, siger han.

Frustration over EU-regler
Økologisk Landsforening præsenterede planerne om at indføre et nyt mærke i november sidste år. Det skulle løfte økologien på områder som klima, dyrevelfærd og socialt ansvar og samtidig gør det let at købe dansk, lokalt og bæredygtigt.

Baggrunden var blandt andet stigende frustration over trægheden i Bruxelles, som gør det svært at hæve niveauet i de fælles EU-regler for økologi.

- Vores elskede Ø-mærke har nået grænsen for, hvad EU vil tillade indenfor udvikling af en statslig økologimærkning, lød forklaringen dengang fra Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Nye krav til klimahensyn og dyrevelfærd
Seks måneder senere udtrykker økologerne stadig stor lyst til at udvikle nye produkter, hvor klimahensyn, dyrevelfærd og lokal produktion skal spille en større rolle i produktionen. Til gengæld er planerne om et nyt supplerende øko-mærke gledet lidt i baggrunden.

- Foreløbig har vi valgt at sætte planerne om et nyt supplerende mærke på standby. Vi vil ikke indføre et nyt mærke for enhver pris. Vi ønsker blot at hæve barren for at skabe innovation og videreudvikle hele den økologiske fødevaresektor, forklarer Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening.

Han siger, at udmeldingen dengang har udløst en sand lavine af nye initiativer og aktiviteter.

- Nogle af dem er er ved at blive udmøntet i nye, frivillige brancheaftaler, der indfrier nogle af vores ambitioner om levere økologiske varer med større fokus på dyrevelfærd, klimahensyn og socialt ansvar.

Det gælder blandt andet en frivillige brancheaftale om økologisk svinekød, som blev indgået for et par uger siden.

Den betyder, at de økologiske svinebønder skal forbedre forholdene for dyrene på marken. Samtidig lukker økologerne endegyldigt en kattelem, der hidtil har givet de økologiske svineproducenter mulighed for at supplere det økologiske foder med konventionelt dyrket.

- Vi vil ikke indføre et nyt mærke for enhver pris. Vi ønsker blot at hæve barren for at skabe innovation og videreudvikle hele den økologiske fødevaresektor, forklarer Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening. Foto: Økologisk Landsforening

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: