Over 20.000 siger nej til mikroplast

NATUR – Danmarks Naturfredningsforening kunne i går aflevere over 20.000 underskrifter til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Danmark skal have en politik, der regulerer brugen af plastik, lyder kravet fra DN.

Danmarks Naturfredningsforening afleverede 18. januar over 20.000 underskrifter mod forureningen fra mikroplast, som forurener verdenshavene og dræber fisk og havpattedyr. Foto: DN

Verdenshavene er fyldt med plastik. Der er plastik i havpattedyr og i næsten hver tredje fisk, vi fanger i Danmark. Også når vi vasker tøj, bruger renseprodukter og kører bil, er vi med til at forurene natur og miljø med mikroplastik.

Derfor vil naturfredningsforeningen have en dansk plastpolitik, der sætter ind mod forureningen, før det er for sent og afleverede onsdag over 20.000 underskrifter til formanden for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsteen fra Dansk Folkeparti.

- Jeg synes, det er godt,at man tager mikroplast op. Det er en vigtig diskussion, og jeg synes også, at den skal adresseres. Det vi kan gøre i Danmark, det skal vi gøre, siger hun.

Politikere bør tage ansvar
De mange underskrifter skal gøre politikerne opmærksomme på alvoren i plastforureningen, og Danmarks Naturfredningsforening opfordrer på det kraftigste politikerne på Christiansborg til at tage ansvar og få lavet en dansk plastpolitik.

- Der har været meget stor opbakning og interesse fra danskerne. De har ikke bare skrevet under, folk har også debatteret livligt på Facebook, og givet hinanden gode råd. Mange skoler og uddannelsesinstitutioner har haft fokus på emnet, og lavet deres egne kampagner og underskriftsindsamlinger, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har siden sensommeren 2016 kørt kampagnen med fokus på mikroplast, og den negative effekt plast kan have på naturen.

Der mangler en dansk plastpolitik
Udover de 20.000 underskrifter har Danmarks Naturfredningsforening sammen med Det Økologiske Råd og Plastic Change lavet et bud på en dansk plastpolitik, der blandt andet indeholder:

  • Totalt forbud mod tilsætning af mikroplast til forbruger-produkter.
  • Krav til producenterne om, hvor meget deres plastmateriale må forurene.
  • Krav til at plastprodukter skal kunne genanvendes.
  • Pant på de mest brugte husholdningsprodukter af plast.
  • Overvågningsprogrammer, som kan vise den nuværende plastforurening. Både i vandmiljøet, på landgjorde, i luften og i fødevarer.
  • Midler til forskning indenfor ny og bedre plast.

Krav om handling
Danmarks Naturfredningsforenings formål er at beskytte naturen, og derfor er det altafgørende, at vi reducerer påvirkningen fra produktion og forbrug, mener Ella Maria Bisschop-Larsen.

- At plast i naturen er en tikkende bombe for vores økosystemer kalder på handling her og nu. At vi ikke kender alle konsekvenserne ved plast i naturen, betyder ikke, at vi skal vente med at gøre noget. Den viden vi har, bør være nok til at politikerne tager problemet alvorligt. Der skal handles nu, før det er for sent, siger hun.

Udledningen kan have alvorlige konsekvenser for vores økosystemer, og ifølge Danmarks Naturfredningsforening er der eksempler på, at regnorme ændrer adfærd, når de indtager mikroplast i jorden.

Svenske forskere har for nyligt fundet ud af, at fiskelarver hellere spiser mikroplast end zooplankton. Det gør, at larverne mister evnen til at lugte, når der kommer et rovdyr i nærheden, og så bliver de spist.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: