Øko-landbrug skal gøre Østersøen renere

Tre sjællandske økologiske gårde bliver indviet som demonstrations-landbrug. De skal bane vejen for renere miljø i Østersøen. Ti lande omkring Østersøen er med i projektet, der støttes af EU.

Elisabeth og Jens Otte Rasmussen driver Stengården, som bliver en af de tre demonstrationsbrug. Parret sælger mere end 1.500 forskellige produkter i deres økologiske supermarked på Stengården, få kilometer fra Farum.

Tirsdag den 2. juli bliver tre sjællandske gårde indviet som demonstrationsbrug for et nyt landbrugskoncept, der skal være med til at sikre et renere miljø i Østersøen.

Det nye koncept hedder Økologisk Kredsløbslandbrug (ERA). Det er en form for ”økologi-plus” med færre dyr per hektar, mindre forbrug af foder og gødning og med ekstra fokus på bæredygtighed, udnyttelse af lokale ressourcer og lokal afsætning.

Demonstrationsgårdene indgår i projektet BERAS Implementation, som er et EU-støttet samarbejde mellem 25 partnere fra ti lande i Østersøregionen. Formålet med BERAS er at udvikle landbrugsmetoder, som giver en minimal udvaskning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Et alternativt bud

- Økologisk Kredsløbslandbrug skal være et bæredygtigt alternativ til det intensive landbrug, som specielt findes i landene i den vestlige del af Østersøregionen, men også til de mindre brug i de tidligere Østlande, som står over for en markant strukturudvikling i de kommende år, siger BERAS-koordinator Leif Bach Jørgensen fra det Økologiske Råd.

De tre danske landbrug i projektet er Krogagergård i Fjennelev, Skovlygård i Jystrup og Stengaarden i Bregnerød. De skal i de kommende tre år være med til at udvikle retningslinjerne for Økologisk Kredsløbslandbrug og være rammen for oplysningsarrangementer, kurser og konferencer om de nye dyrkningsmetoder.

- Vi håber, vi kan være med til at gøre en forskel ved at udvikle vores landbrug i en mere bæredygtig retning og invitere andre til at se hvordan vi gør. Jo mere vi kan udbrede kendskabet til den måde, vi dyrker landbrug på, jo større er chancerne for at vi kan sikre et godt miljø til fremtidens generationer, siger Kirsten Forsingdal der er medejer af en af de tre gårde, Krogagergaard ved Fjenneslev.

Kunne undgå al snak om vandplaner

- Hvis alle landbrug var økologiske kredsløbslandbrug som på disse tre gårde, kunne vi undgå al snak om braklægning i bræmmerne langs vandløbene og om vandplaner, supplerer hendes mand, Bjarne Krogh.

Stengården er et alsidigt landbrug med et moderne gård-supermarked og to-tre ansatte ud over familien. Skovlygården har fokus på lokal afsætning til private, institutioner og et cateringfirma, og de fungerer som uddannelsessted for en lokal institution. På Krogagergård er der et alsidigt dyrehold og to ansatte slagtere i egen slagterafdeling og -butik med direkte salg af kød.

Projektets omdrejningspunkt er Østersøen, hvor vandmiljøet er truet. Det skyldes i høj grad tabet af næringsstoffer fra landbruget.

BERAS projektet er støttet af EU via Baltic Sea Regional Programme, og de danske aktiviteter får desuden støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug. Det Økologiske Råd er dansk koordinator for projektet. Med som partnere er Økologisk Landsforening og Økologisk Rådgivning.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: