Nordjysk landboforening holder hånden over brodne kar

KOMMENTAR – Svineproducenterne har haft ti år til at få styr på dyrevelfærden i svinestaldene. Alligevel havde op mod 10 procent af de nordjyske producenter valgt at se stort på de nye regler, da en ny lov efter mange udsættelser trådte i kraft 1. januar i år.

HVIS MAN som borger får kendskab til ulovligheder, har man så ikke pligt til at gøre noget ved det?

Hvis man som organisation har en deltaljeret viden om, at op mod 10 procent af ens navngivne medlemmer overtræder landets love, kan man så bare lukke øjnene og håbe på myndighedernes blindhed?

Og kan man som minister for selvsamme lovgivning slippe afsted med en gang teatertorden og så ellers bare vende ryggen til og håbe på, at lovbryderne vil tage sig sammen?

Svaret synes at være et stort JA, når det gælder de faktiske forhold i den nordjyske svineindustri.

BRANCHEN HAR HAFT 10 år til at få styr på dyrevelfærden i svinestaldene, men da loven efter mange udsættelser trådte i kraft 1. januar i år, havde op mod 10 procent af de nordjyske producenter valgt at se stort på de nye regler.

Dette massive lovbrud kan kun ses som en provokation af de myndigheder, der har som pligt at føre kontrol med svineindustrien. Fødevareminister Mette Gjerskov har da også straks varslet nultolerance overfor de genstridige, hvis årelange nølen hun finder uacceptabel. De står til både bødestraf og træk i EU-støtten, hvis ministeriets kontrol viser, at de ikke overholder lovgivningen.

Men læg mærke til ordet “hvis”.

TIL TRODS FOR at chefkonsulent Poul Stendahl fra Agri Nord optræder i medierne med en navneliste over de 10 procent “forbrydere” i Ålborg- og Himmerlandsområdet, så undlader fødevareministeren at forlange den udleveret. Gjerskov nævner heller ikke, at den normale kontrolhyppighed med svinefabrikkerne er helt nede på blot en gang hvert 6. år.

Når nu Poul Stendahl fra Agri Nord ved, hvem de 10 pct. lovbrydere er, burde han så ikke af egen drift aflevere den liste til kontrollen? Og når minister Gjerskov ved, at Agri Nord har en sådan liste over branchens brodne kar, burde hun så ikke bede politiet om at hente den, så der kan komme styr på de ulovlige svinefabrikker?

Lov er lov, uanset om man er svineproducent, bankdirektør eller politiker. Og lov skal holdes. Også på svinefabrikkerne i Nordjylland


LÆS RELATEREDE ARTIKLER: