NGO’er: EU skal styrke indsatsen mod farlig kemi

FARLIG KEMI – Grønne organisationer, myndigheder og industri vil have EU til styrke fokus på kemikalieindsatsen.

Vi skal finde mere miljøvenlige alternativer til skadelige kemiske stoffer, hedder det i en henvendelse til EU-Kommissionen.

En række danske organisationer er gået sammen med Dansk Industri og og fagbevægelsen for at få EU-kommisionen til at styrke kemikaliereguleringen i EU.

- Vi skal sikre at problematiske kemikalie begrænses eller udfases og erstattes af bæredygtige alternativer, hedder det i en fælles henvendelse fra blandt andet Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet Tænk.

Sammen med den danske fødevare- og miljøminister uddyber ngo’er, industri, virksomheder, forskere og myndigheder, behovet for en bedre regulering af kemikalier. Brevet viser, at alle interessenter i Danmark faktisk ønsker en styrket regulering af kemikalier.

For at kvalificere den danske indsats og for at fremme en udvikling, hvor særligt problematiske stoffer erstattes af bedre alternativer, er der i Danmark etableret et partnerskab mellem virksomheder, universiteter og videninstitutioner for at gennemføre konkrete substitutionsprojekter og uddrage viden til gavn for andre virksomheder.

Usikkerhed om nano-teknologi
- Også når det gælder nano-materialer, er det er nødvendigt, at der skabes klarhed og fælles europæiske rammer på nanoområdet med henblik på fremtidige vækstmuligheder og af hensyn til miljø, sundhed og arbejdsmiljø, hedder det i brevet:

- Usikkerheden om den fremtidige lovgivning på nanoområdet bremser for innovation og vækstmuligheder og udgør således en barriere for, at et muligt vækstpotentiale inden for nanoteknologi udnyttes. Det er vigtigt, at der sikres et godt videngrundlag, at dette bringes i spil, og at alle interessenter forpligter hinanden til videndeling.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: