Myndighederne tackler fugleinfluenza forkert

LANDBRUG – Frie Bønder og Dansk Fjerkræ Forum er utilfredse med Fødevarestyrelsen, som forsøger at bekæmpe fugleinfluenza ved at spærre hønsene inde. Det er mere vigtigt at undgå transport af smitte fra vilde svømmefugle, mener de to organisationer.

Fødevarestyrelsen kritiseres for at fokusere ensidigt mod af spærre hønsene ind for at undgå smittespredning af fugleinfluenza. Foto: Colourbox

Dansk Fjerkræ Forum og Frie Bønder går nu stærkt i rette med Fødevarestyrelsen, som kritiseres for kun at fokusere på indespærring af høns i forsøget på at undgå, at smitten spreder sig yderligere. Men det er langt vigtigere at undgå transport af smitte fra vilde svømmefugle til alle fjerkræ i fangenskab, lyder det.

Senest er en andebesætning i Ålsgårde i Nordsjælland ramt af den frygtede sygdom.

Hjælper det at spærre hønsene inde?
- Jeg forstår simpelthen ikke, at Fødevarestyrelsen er så optaget af indespærring af høns. Senest i Tyskland har vi set et udbrud af H5N8 i en helt indelukket besætning på 30.000 høns, der aldrig har været udendørs, siger Finn Jensen, formand for Dansk Fjerkræ Forum.

- Erfaringen fra tidligere udbrud af H5N8 i 2014 og 2015 i Europa og USA viser også helt klart, at udbrud sker i indelukkede besætninger, hvor mange høns går tæt. Langt vigtigere end indespærring, er at rette fokus mod, hvordan man undgår at slæbe smitte med hjem til sine dyr, siger han.

En enkelt høne kan true eksporten
Også Frie Bønder undrer sig over myndighedernes håndtering af fjerkræ-sygdommen.

- Vi har fået at vide fra Fødevarestyrelsen, at blot et enkelt høne med fugleinfluenza i en hobbyhønsebesætning kan true vores eksport, siger Hans Jørgen Nygaard, der er formand for foreningen.

- Det virker voldsomt, at en enkelt syg høne i en hobbybesætning, kan standse eksporten. Men alle – både små og store hønsehold i disse dage holdes under tag. Da der er tale om et lovkrav, anbefaler vi kraftig vores medlemmer til at efterkomme dette. Men vi gør det dog ikke uden bekymring for den generelle dyrevelfærd i vore besætninger, understreger han.

Andre lande anvender segmentering
De to er også enige om, at truslen for fugleinfluenza skal tages alvorligt.

- Vi ønsker selvfølgelig at beskytte vores fjerkræ bedst muligt. Men den måde, som fugleinfluenza håndteres af Fødevarestyrelsen på nu, er ikke holdbar. Vi er simpelthen nødt til at få ændret betingelserne. Vi skal have adskilt tingene, så et udbrud blandt hobbyfjerkræ eller fritgående økologiske høns, ikke betyder noget for eksporten af slagtekyllinger.

Frie Bønder og Dansk Fjerkræ Forum, der begge repræsenterer hobbyavlere og mindre landbrug, mener det er på høje tid at få sat gang i en ændring af reglerne, så eksportbesætninger og -slagterier holdes adskilt fra hobbybesætninger og lokal omsætning.

Den metode kaldes segmentering, og det har man arbejdet med i andre lande, men her i Danmark er der ikke sket noget på det område.

Reglerne er ikke nogen naturlov
- Vi ved godt, at Dansk Fjerkræråd vil ikke gøre noget af sig selv for at ændre reglerne. Og slet ikke, da de repræsenterer de store eksporterende kyllingeproducenter. Det er ingen dog naturlov at reglerne fortsat skal være, som de er i dag. Og slet ikke, når det kan ramme dyrevelfærden og økonomien, lyder det fra de to organisationer.

De peger på, at mange hønsehold, også de helt små, får ekstra omkostninger og oplever i disse dage risiko for kannibalisme og måske dødelighed, når hønsene skal holdes inde.  Og endnu værre er det, at flere, mindre hønseavlere må smide håndklædet i ringen og opgiver hønseholdet

- Det er bestemt ikke rimeligt. Noget kunne tyde på, at H5N8 primært rammer andefugle, og ikke udegående høns. Derfor giver simpelthen ingen mening, at Fødevarestyrelsen med en bekendtgørelse kræve alle høns og kalkuner på stald, når det tages i betragtning, at udbrud er sket i besætninger der er indespærret. Det vigtigste er at fokusere på at undgå transport af smitte til sine dyr, lyder det samstemmende fra Frie Bønder og Dansk Fjerkræ Forum.

Både Finn Jensen og Hans Jørgen Nygaard anbefaler følgende til deres medlemmer med fjerkræhold (udover de krav, der er udstukket fra Fødevarestyrelsen):

Smittebeskyttelse:

  • Skift fodtøj, når du bevæger dig ind i hønsehuset. Brug kun fodtøj blandt hønsene som udelukkende bruges der.
  • Undgå så vidt mulig kontakt mellem svømmefugle (ænder, gæs og svaner) og andre fugle/fjerkræ i fangenskab. Det gælder både opdrættet og vildt.
  • Gå ikke på jagt efter svømmefugle, da du kan bringe smitte med hjem. Undgå kontakt med jægere, der er på andejagt.
  • Indsaml ikke døde eller skudte svømmefugle, ej heller til nedfrysning til f.eks. træning af hunde.
  • Begræns adgangen til dit hønsehus til det mindst mulige. Især for dyrlæger, andre opdrættere og jægere af svømmefugle.
  • Indfør besøgsliste, hvis dyrlæger og andre skal have adgang til din besætning. De skal notere deres navn, sidste besøg i andre fjerkræ- eller svømmefuglebesætninger samt evt. kendt sundhedsstatus. Der anbefales min. 24 timers karantænetid mellem besøg hos andre fjerkræbesætninger.

Anbefalinger:

  • Brug grovfoder – halm, wrap, grønkål eller lignende for at beskæftige hønsene, så aggressiv adfærd og kannibalisme undgås.
  • Sørg for ekstra foder- og drikkepladser.
  • Om muligt deles besætningen op, og den ene halvdel flyttes til anden stald på ejendommen for at sikre tilstrækkelig plads til dyrene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: