Mere økologi på skemaet i Lejres skoler

Skolerne i Lejre kommune har fået en million kroner, der skal sætte mere økologi på skemaet i undervisningen. Nye undervisningsmaterialer, kursustilbud og ny inspiration til lærerne skal give økologien en stærkere placering i den daglige undervisning

Er der liv i vandet? Børn og unge i Lejre skal lære mere om økologi og natur.

– Det er en rigtig god mulighed for at give vores elever og undervisere en stor viden om natur, vandmiljø og økologi, siger skolechef i Lejre Kommune, Helle Dydensborg Thygesen.

Lejre er Danmarks første økologiske forsøgskommune, og pengene kommer fra ‘The SAS and Coca-Cola Enviromental Foundation’.

Lærerne skal have ny inspiration, materialer og tilbud om kurser, så de kan formidle deres viden videre og give alle elever kompetencer inden for området.

Eleverne skal kende og opleve naturen og vandmiljøet og hvordan det hænger sammen med økologi og økologisk fødevareproduktion.

En integreret del

Arbejdet med økologi i skolerne skal være en integreret del skolernes arbejde med de fælles mål, der er i forvejen er gældende for undervisningen, fortæller skolechef Helle Dydensborg Thygesen.

- Undervisningen med økologiprojektet skal udvikle og kvalificere det arbejde, der i forvejen er sat mål for – for eksempel temaer som bæredygtighed og klima i skolen. Der vil blive mulighed for at arbejde med temaer i forskellige fag og i hele skoleforløbet, siger Helle Dydensborg Thygesen.

Materiale fra Danmarks Naturfredningsforening

Det er Danmarks Naturfredningsforenings Skoletjeneste, som står for udarbejdelsen af undervisningsmaterialer og udbud af kurser, mm.

- Vi håber, at Lejres pionerprojekt kan være til inspiration for andre, og vi vil dele erfaringerne fra projektet med andre interesserede kommuner, skoler, netværk og interesserede i de øvrige nordiske lande, fortæller Ole Laursen fra DN’s Skoletjeneste.

Allerede nu er der skoler i Lejre Kommune, som har det Grønne Flag der viser, at skolen arbejder bevidst med energi og vandforbrug. I september vil nogle klasser deltage i Naturens Dag.

Udviklingen af økologiprojektet begynder i det nye skoleår med nogle tværgående kursusaktiviteter for lærerne og planen er, at det vil være en del af undervisningen i foråret 2012.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: