Markedschef: Vækstkurven fortsætter

ØKOLOGI – Økologerne kan se frem til to-cifrede vækstrater i de kommende år, spår Henrik Hindborg, markedschef i Økologisk Landsforening.

Hvidbog – Henrik Hindborg er ikke til at skyde igennem. Forleden kom de nye tal fra Danmarks Statistik, der viser en vækst i økologi-salget på 33 procent, og det overgår selv hans vildeste forestillinger.

Med en forventet stigning på 25 procent synes han ellers selv, han havde placeret overliggeren rimelig højt.

- De seneste fire års udvikling viser, at vi er på rette spor, og jeg forventer to-cifrede vækstrater for det økologiske salg adskillige år frem i tiden, siger han.

Økologien oplevede sit første store opsving i 1993, da SuperBrugsen ved hjælp af markante prissænkninger kickstartede økologien og satte gang i en positiv spiral, der gav øget efterspørgsel og større konkurrence kæderne imellem.

Efterspørgslen trak landmændenes omlægning i gang, og først seks år senere – op mod århundredeskiftet – ebbede økologi-bølgen ud.

Mange vil huske årene efter som én lang ørkenvandring med faldene priser, stagnerende efterspørgsel og en stærk strukturudvikling, som fik mange landmænd og små virksomheder til at kaste håndklædet i ringen.

Unikt setup
Først i 2004 vendte udviklingen, salget steg, og pludselig myldrede det frem med nye spændende produkter og små innovative virksomheder, der var parate til at tage over, hvor de andre gav op.

- I Danmark er det lykkedes at skabe et helt enestående setup, hvor virksomheder og primærproducenter samarbejder på tværs af brancherne for at styrke den økologiske afsætning og skabe lettest mulig markedsadgang, forklarer Henrik Hindborg.

Det tætte samspil mellem detailhandel og de økologiske virksomheder er efter hans mening en væsentlig forklaring på, at salget af økologiske fødevarer de seneste fire år er vokset 78,5 procent.

- Allerede fra midten af 1990’erne har økologi været tilgængelig i stort set alle dagligvarekæder. Det er helt unikt. I alle andre lande, vi normalt sammenligner os med, sker den udvikling først ti år senere. Det gælder Tyskland, Frankrig og England, hvor økologi-salget ligeledes stiger kraftigt.

På kædernes præmisser
Siden 2004 har Økologisk Landsforening omdefineret sin rolle og er i dag langt mere aktiv, når det gælder om at formidle samarbejde og skabe kontakt mellem de mange mindre producenter og de enkelte kæder.

Det første eksempel på denne nye strategi er discountkæden Netto, som fra 1. januar 2005 har udviklet sig fra at være en mindre væsentlig spiller til at blive en af de førende med det største økologiske salg.

- Vi går ind og vejleder kæderne individuelt ud fra deres præmisser. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kædes strategi, ønsker om profilering, og så hjælper vi dem med at tænke økologi ind i forhold til det. Det er med til at drive udviklingen og er en væsentlig grund til, at vi i dag har det mest veludviklede økologiske marked i verden, siger Henrik Hindborg.

Serie: Dette er den fjerde artikel i en serie, der ser nærmere på den kommende hvidbog for økologi.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: