Lego sætter nye ambitiøse klima-mål

KLIMA – Lego udvider partnerskabet med WWF og vil nedbringe CO2-udledningen med 10 procent. Det svarer til mere end 10.000 tons om året eller at fjerne flere end 28.000 biler fra vejene.

Tim Brooks fra Lego og Bo Øksnebjerg fra WWF besegler en ny partnerskabsaftale foran Climate Planet i Aarhus. Foto: Lego

Den danske Lego koncern vil gøre mere for at udvikle en klimavenlig produktion og udvider og forlænger nu sit partnerskab med WWF Verdensnaturfonden.

- Det sker som et led i bestræbelserne på at reducere CO2-udledninger fra fabrikker og aktiviteter i forsyningskæden og fremme en global indsats mod klimaforandringerne, skriver Lego og WWF i en fælles pressemeddelelse.

Lego kunne for nylig meddele, at virksomheden efter kun fire år og en investering på seks milliarder kroner i to havvindmølleparker har nået sit mål om, at 100 procent af energiforbruget skal dækkes fra vedvarende energi.

Sammen med WWF satser Lego nu på at bliver endnu bedre og har opstillet nye ambitiøse mål. Fra 2020 har Lego forpligtet sig til:

  • En yderligere 10 procent stigning i CO2-effektivitet pr. LEGO klods, der produceres.
  • Fortsat at sikre at 100 procent af energiforbruget dækkes af tilsvarende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.
  • Udbygning af dialogen med nøgleleverandører for at reducere CO2-udslippet i hele LEGO Koncernens forsyningskæde.

Har indfriet eller overgået sine mål
Lego tilsluttede sig WWF Verdensnaturfondens Climate Savers-program i 2014 og har sidenhen indfriet eller overgået alle sine klimamål, herunder:

  • 100 procent af energiforbruget dækket af vedvarende energi efter cirka 6 mia. kroner var investeret i to havmølleparker
  • Forskning i og udvikling af mere bæredygtige materialer
  • Forbedring af energieffektiviteten ved produktion af LEGO klodser med mere end 12 procent

- Klimaforandringer er en af de største udfordringer verden står over for, og Lego har et ansvar for at minimere vores påvirkning af planeten – den planet, som vores børn skal arve, siger Marjorie Lao, CFO i Lego koncernen og ansvarlig for virksomhedens strategi for bæredygtighed.

- Vi har gjort store fremskridt ved at balancere100 procent af vores energiforbrug med produktion af vedvarende energi, men vi ved også, at vi kan gøre mere for at gøre fremstillingen af LEGO klodser mere bæredygtig, især når det gælder reduceringer af CO2-udledningen fra vores fabrikker og hele vores forsyningskæde, siger han.

Læs også: Lego ønsker bæredygtige klodser

Lego-chefen kalder WWF »en værdifuld samarbejdspartner, der udfordrer os til at nytænke, hvordan vi driver vores virksomhed, og inspirerer os til at fastsætte ambitiøse klimamål og inspirere børn til at passe på miljøet«.

Et fremragende eksempel
- Vores planet er under et enormt pres, og vi bør derfor alle tage vores del af ansvaret for at sikre en bæredygtig udvikling nu og i fremtiden. Når vi tager ansvar for vores klode er vi med til at sikre et bedre liv for vores børn og generationerne efter dem, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Ifølge ham er samarbejdet med Lego »et fremragende et eksempel på, hvordan partnerskaber mellem virksomheder og NGO’er kan være med til at finde løsninger på nogle af verdens store problemer«.

- Med gode partnerskaber gør vi fremtiden mere bæredygtig. Derfor er jeg meget glad for vores klima-samarbejde med Lego, siger Bo Øksnebjerg.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: