Landmænd: Vandplaner får ingen effekt

Vandplanerne, der skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet, vil hverken gøre til eller fra.

Vandplanerne vil kun pålægge landbruget flere omkostninger, mener landmænd og konsulenter.

Det mener landmænd og konsulenter, der i løbet af vinteren har indsamlet 239 prøver af drænvand fra landbrugsområder over hele landet for at opgøre, hvor meget kvælstof den enkelte landmand udleder.

- Resultatet af målingerne viser, at der i områder af landet er så lav kvælstofkoncentration, at der ikke vil være nogen effekt af de vandplaner, der nu skal implementeres, mener Videncentret for Landbrug, der nu indkalder til et pressemøde på tirsdag i Brønderslev, hvor flere detaljer fra målingerne offentliggøres.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: