Landbrugsstøtten skal gøres mere fleksibel

EU’s landbrugsministre ønsker en mere enkel landbrugspolitik, der er nemmere at administrere og vil overlade flere beslutninger til de enkelte lande.

Mette Gjerskov: Mange lande er bekymrede for, at der ikke tages tilstrækkelige hensyn til nationale og regionale forskelle.

Mindre bureukrati, større fleksibilitet og mere selvbestemmelse for de enkelte lande.

Sådan lyder ønskerne til en fremtidig landbrugspolitik fra EU’s landbrugsministre, som i går var samlet i Luxemborg.

- Der er bred enighed i Rådet om principperne i Kommissionens forslag til den direkte landbrugsstøtte, men mange er forståeligt bekymret for flere administrative belastninger og for, at der ikke tages tilstrækkelige hensyn til nationale og regionale forskelle, siger fødevareminister Mette Gjerskov, der er formand for Rådet.

Enkle og frivillige
- Derfor er der ønsker om, at ordningerne gøres mere enkle og at nogle af dem kan være frivillige, siger hun.

Ifølge Mette Gjerskov er det især forslaget til en ny definition af aktive landbrugere og et loft over landbrugsstøtten for den enkelte landmand, der vækker bekymring. Blandt andet fordi det vil give nye administrative byrder.

Derfor er både Kommissionen og det danske formandskab kommet med forslag til forenklinger, der blev taget godt imod på dagens møde. Samtidigt ønsker et flertal at gøre den særlige støtte til yngre og mindre jordbrugere frivillig.

Forbehold over omfordeling
Et forslag til omfordeling af støtten internt i de enkelte medlemslande blev modtaget med en del forbehold fra mange medlemslande. Den generelle opfattelse i Rådet er, at Kommissionens udspil til intern omfordeling er for omfattende, og at der som minimum er behov for en længere overgangsperiode og mere fleksibilitet for medlemslandene, oplyser fødevareministeren.

I de kommende måneder vil det danske EU-formandskab fortsætte drøftelserne om den fremtidige landbrugspolitik. På rådsmødet i maj bliver temaet grøn omstilling og i juni er landdistriktspolitikken hovedemnet.

 

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: