Landbrugsstøtte skal gå til natur og miljø

MENINGSMÅLING – Et flertal i den danske befolkning er indforstået med, at EU skærer landbrugsstøtten ned. Mere end hver anden dansker mener i følge en undersøgelse, foretaget af Altinget.dk, at det er helt i orden, at EU vil reducere milliard-støtten.

Mere end hver anden synes, det er helt i orden at skære i landbrugsstøtten.

Kun 30,5 procent mener, at det ikke er en god idé, og 22,4 procent svarer, at de ikke ved det.

-Det er et udtryk for et voksende krav om, at vi vil have fælles goder for den landbrugsstøtte, vi alle sammen betaler til, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun bakkes op af den seneste Eurobarometer-måling, hvor 69 procent af danskerne mener, at landbrugsstøtten skal målrettes til at beskytte miljøet i EU. Netop i disse måneder forhandles EU’s flerårige budget nemlig forhandlet og landbrugsstøtten står til til at få klippet 11,3 procent ifølge et samlenotat til Folketingets Europaudvalg, skriver Altinget.dk.

Venstre og Dansk Folkeparti går ind for støtte
Det er især de vælgere, der stemmer rødt, der går imod støtten. Også blandt konservative og vælgere fra Liberal Alliance er der stort flertal for at skære i støtten. Blandt de varmeste fortalere for støtten er landmændenes foretrukne parti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Bliver budgettet godkendt i sin nuværende form i Parlamentet, står det danske landbrug til at miste 1,4 milliarder kroner de kommende syv år, hvis man medregner inflationen eller 900 mio. kroner, hvis man ikke medregner den.

Desuden åbnes mulighed for, at der fremover kan overføres midler fra den direkte støtte til i langt højere grad at støtte miljø og natur for eksempel i form af aflønning til landmænd for eksempelvis naturpleje.

- Det er en stærkt tiltrængt mulighed for nu at få sat skub i langt mere naturgenopretning. Blandt andet giver det mulighed for at købe landbrugsjord ud af den intensive drift og drive arealerne langt mere naturnært end i dag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. Med omlægningen af EU støtten får de ventede anbefalinger fra Natur og Landbrugskommissionen en stærkere mulighed for at blive gennemført, da staten hidtil har afvist at finansiere eventuelle nye tiltag,

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: