Landbrugsjord på Als bliver atter til en sø

VÅDOMRÅDE – Sø ved Nordborg genetableres efter aftale mellem 22 lodsejere. Dermed bliver der skabt et vådområde, som årligt vil fjerne 16 ton kvælstof fra kystvandene ved Als Fjord, Alssund og Aabenraa Fjord.

Genetableringen af søen i Bundsø sker som en del af en større indsats på landsplan, hvor der fjernes kvælstof fra vandmiljøet. I disse år skal der i alt fjernes 1.190 tons kvælstof ved at gennemføre mere end 100 vådområdeprojekter. Foto: Kjeld Hansen

Siden 1860 har pumperne kørt på et større areal ved Nordborg, for at jorden kunne bruges som landbrugsjord.

Men onsdag 10. september faldt jordfordelingen mellem 22 landmænd på plads, så området, Bundsø, atter bliver til en sø. Det skete, da jordfordelingskommissionen sagde ja til planerne.

- Det er meget glædeligt, at flere års arbejde med at handle og bytte landbrugsjorder nu skaber en sø på godt 153 hektar. Dermed bliver der skabt et vådområde, som årligt vil fjerne 16 ton kvælstof fra kystvandene ved Als Fjord, Alssund og Aabenraa Fjord, fortæller enhedschef Lene Sørensen fra NaturErhvervstyrelsens afdeling i Tønder.

Har købt landbrugsjord for 21,4 millioner kroner
I forbindelse med projektet er der købt landbrugsjord op for 21,4 millioner kroner, som blandt andet er finansieret via EU’s landdistriktsmidler.

Mens NaturErhvervstyrelsen er ansvarlig for jordfordelingen, så er det Sønderborg Kommune, som står for selve vådområde-projektet. Her er der glæde hos borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen.

- Det er dejligt, at det er lykkedes at få forhandlingerne til lande, så alle er tilfredse. Det er altid vanskeligt, når erhvervs- og naturinteresser skal forenes, men vi har haft et rigtig godt samarbejde med lodsejerne i området. Forude venter et stort og spændende arbejde med naturgenopretning, og jeg er helt sikker på, at resultatet bliver til stor glæde for alle, siger borgmester Erik Lauritzen.

Genetableringen af søen i Bundsø sker som en del af en større indsats på landsplan, hvor der fjernes kvælstof fra vandmiljøet. I disse år skal der i alt fjernes 1.190 tons kvælstof ved at gennemføre mere end 100 vådområdeprojekter.

Læs den spændende beretning om de allerførste inddæmninger, der skabte Bondsø i Kjeld Hansens bog: Det tabte land. Hent gratis beretningen som pdf-fil her

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: