Landbruget vil skabe 25.000 job

JOB – Vækstteam for Fødevarer har tretten gode råd til at fremme væksten i fødevaresektoren.

Peder Tuborgh har været formand for Vækstteam for Fødevarer.

Ekstra eksport på op mod 50 milliarder kroner og ekstra 25.000 arbejdspladser er målet for Væksteam for Fødevarer, som afleverede sin rapport torsdag.

Vækstteamet med Arlas direktør Peder Tuborgh i spidsen blev nedsat i august sidste år og afleverer nu tretten anbefalinger til, hvordan målet om flere eksportindtægter og flere arbejdspladser kan nås.

Sunde, bæredygtige og velsmagende kvalitetsfødevarer er hovedgrundlaget for væksten, men også inden for bæredygtigt brug af biomasse er der basis for udvikling og ekspansion, mener vækstteamet.

- Fødevaresektoren skal blive bedre til at udnytte og omsætte sine styrker inden for ressourceeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion til øget eksport og merværdi, fremhæver gruppen ifølge LandbrugsAvisen og peger på samarbejde mellem offentlige og private aktører inden for for eksempel forskning og udvikling.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: