Klimaændringer gør livet svært for Ugandas småbønder

UGANDA – Ændrede nedbørsforhold gør livet svært for småbønder i udviklingslande. I Uganda efterspørger kakaobønderne hjælp til udvikling af nye metoder til tørring af deres afgrøder, når det bliver ved med at regne i tørtiden.

Zadok Amanya og Doreen Sabiiti fra Bundibugyo provinsen oplever allerede konsekvenserne af klimaforandringerne. Når det regner i tørtiden som nu, kan de ikke tørre deres kakaobønner i solen, som de plejer. Foto: Ulla Skovsbøl

Mens klimaforhandlerne i Paris hænger ved forhandlingsbordene til ud på de små timer, kæmper mange småbønder rundt omkring i verdens fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringerne i praksis. Ændrede vejrforhold går mange steder hårdt ud over landbruget og dermed fødevareproduktion og levevilkår.

I Uganda tæt på ækvator har klimaforandringerne ind til videre ført til et meget mere ustabilt og uforudsigeligt vejr. Tidligere sluttede regntiden midt i november, og december var en tør og solrig måned, men sådan er det ikke længere.

Regn giver problemer for kakaobønder
I Bundibugyo-distriktet i det vestlige Uganda regner det nu i december stadig stort set hver eftermiddag vildt og voldsomt. Det trommer på tagene, og i løbet af få minutter efter at de tunge skyer er sprunget læk, er der soppende vådt over alt.

- Den slags regnskyl er helt normale her i landet – i regntiden, men det vi oplever nu, er ikke normalt. Der er forandringer. Klimaforandringer, siger Zadok Amanya fra landsbyen Kaghema i Bundibugyo-distriktet, hvor de producerer kakao.

Klimaforandringerne truer både indtjening og fødevareforsyningssikkerhed i Uganda, siger markedsrådgiver Longino Maereka, Projektleder i SATNET. Foto: Ulla Skovsbøl

Mens mange andre småbønder i området først og fremmest producerer til selvforsyning og det lokale marked, bliver kakaoen solgt til eksport. Den skal høstes nu og bliver normalt lagt til tørre i solen. Men det går bare ikke i år, for vejret er ikke som det plejer at være. Den ene af de to regntider plejer at slutte midt i november, og regn i december er usædvanligt.

- Det er bestemt ikke normalt, og det giver os store problemer, at det regner nu på denne tid, fordi vi ikke kan tørre vores kakao udendørs, og vi har ingen steder at gøre det indendørs, siger, siger Zadok Amanya.

Så problemet er ikke så meget, at det regner, men at regntiden forskyder sig, og at den formentlig bliver forlænget med flere måneder i år. Der er meteorologiske prognoser, som forudser, at på grund af El Nino kan komme til at regne helt frem til februar. Så Zadok og hans kakaodyrkende landmandskolleger frygter det værste:

- Vi regner med mere regn i de kommende måneder. Vi forventer det, men det er altså ikke normalt, fortæller de.

Klimaforandringerne er her allerede

Klimaforandringerne i Uganda er alvorlige, men de skyldes ikke kun de rige landes CO2-udlending, påpeger Aage Dissing. Voldsom afskovning i Uganda spiller også en stor rolle. Foto: Ulla Skovsbøl

- Det, man oplever her, minder om ændringerne mange andre steder i verden, siger Aage Dissing, der har boet og arbejdet i Uganda i en årrække. Han bor nu i Danmark, men kommer stadig jævnligt i det østafrikanske land som projektleder og rådgiver for SATNET, et netværk med 40 landbrugsorganisationer, som arbejder på at fremme bæredygtige dyrkningsmetoder i fattige landdistrikter i det vestlige Uganda i samarbejde med Økologisk Landsforening i Danmark.

- Man oplever at regnskyllene bliver kraftigere, og at den ikke længere er forudsigelig. I tørtiden, plejer man at høste, og da man ikke har avancerede tørringssystemer, som vi har i Danmark, er der for mange afgrøder som går til, når de ikke kan tørres i solen.

- Den uforudsigelige regn har også indflydelse på selve dyrkningen fordi man ikke kan få sået og høstet på de rette tidspunkter. Det kan betyde, at afgrøder, man allerede har dyrket, rådner og går tabt. Det har store konsekvenser både for indtjeningen og for fødevareforsyningssikkerheden, siger Aage Dissing.

Store konsekvenser for samfundet
Longino Masereka, der er ansat af SATNET som rådgiver småbønder i Rwenzori-provinsen om salg og markedsføring er heller ikke tvivl om, at klimaforandringerne vil gå ud over landbrugsproduktionen.

- Naturligvis vil det forringe både indtægter og fødevareforsyningssikkerhed. Det vil få konsekvenser for hele samfundet og også føre til stigende kriminalitet, siger landbrugsrådgiver Longino Masereka.

Longino Masereka forudser, at en mere svingende og usikker fødevareproduktion vil få mange følgevirkninger:

Grupper i samfundet vil få for lidt at spise og blive fejlernærede, der vil komme mere kriminalitet, når høsten slår fejl eller går tabt i nogle områder, og indtægter vil betyde, at flere fattige ikke har råd til at sende deres børn i skole.

Afskovning har også en del af skylden
De ændrede lokale klimaforhold i Uganda skyldes imidlertid ikke kun de rige landes CO2-udslip, der er også en anden vigtig årsag, siger Aage Dissing:

- De ved selv, at der er blevet skovet al for meget, og at afskovningen også spiller ind. Der er sket en enorm reduktion af skovarealet i de senere år, og det påvirker også klimaet. Man er begyndt at plante træer igen, men slet ikke i tilstrækkeligt omfang, siger han.

For Zadok Amanya og de andre kakao-bønder fra Bundibugyo er det imidlertid ikke så interessant, om de ændrede vejrforhold skyldes CO2-udslip eller afskovning. Han er mere interesseret i at finde en ny måde at tørre kakao på når nu det regner hele tiden.

Zadok Amanya efterspørger hjælp fra Danmark, fra Økologisk Landsforening, fra lokale organisationer eller måske fra klimaforhandlerne i Paris til klimatilpasning: Rådgivning og støtte til udvikle nye metoder og teknologi, der gør det muligt at tilpasse sig de ændrede forhold, fortsætte med kakao-produktionen og tørre kakaobønnerne – også når det regner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: