Ida Aukens vision: Danmark fri for affald

AFFALD – Mere genanvendelse og mindre forbrænding. Det er slagordene i Ida Aukens nye ressourcestrategi, Danmark uden affald, der lanceres i dag på et pressemøde på Christiansborg.

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald. Her er det Vejle Kommunes affaldssortering, der tager skraldet. Foto: Ulla Skovsbøl

Vi skal tænke på affald som en ressource, der kan bruges igen.

Det er budskabet i miljøminister Ida Aukens nye ressourcestrategi, der sigter mod at skabe et Danmark uden affald. Fremover skal vi skal brænde og deponere mindre affald og være bedre til at udnytte de værdier og ressourcer, der er i affaldet.

- Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Det er min vision, at vi får et Danmark uden affald, hvor vi genanvender flest mulige materialer i vores affald. Derfor skal vi være med til at sortere affaldet, så vi kan udvinde værdierne i det. Det er godt for miljøet, og det kan skabe jobs og nye erhvervsmuligheder, siger miljøministeren.

Står det til hende, skal vi fremover forbrænde mindre affald og i stedet øge genanvendelsen markant og forbedre kvaliteten af den. Det kan skabe job i affaldssektoren og kan give en dansk styrkeposition for genanvendelse.

- I dag brænder vi madrester af, som kunne være blevet til biogas. Vi brænder spildevandsslam af, som kunne bruges som gødning. Og vi brænder elektronik af, som indeholder ædle metaller. Vi er blevet for gode til at brænde af og for dårlige til at genanvende. Og derfor går vi glip af rigtig mange værdier. Det er dårligt for miljøet, og det giver ingen mening i en verden, hvor efterspørgslen efter ressourcerne stiger dag for dag, siger Ida Auken.

Mere sortering
Når vi blander kartoffelskræller, papir, shampooflasker og tomme dåser sammen i skraldespanden, bliver det brændt, og værdifulde ressourcer går op i røg. Men vi kan genanvende dobbelt så meget af husholdningsaffaldet i 2022, hvis danskerne får bedre mulighed for at sortere.

- Det er vigtigt, at det bliver let for folk at sortere affaldet. Mange kommuner er allerede i gang. Derfor vil vi understøtte kommunernes arbejde, blandt ved at samle eksempler på gode, enkle og brugbare løsninger, som kommunerne kan lade sig inspirere af, siger Ida Auken.

Hvordan man tilrettelægger indsamlingen lokalt, er op til enkelte kommune. Der kan være flere løsninger på, hvordan skraldespanden i havegangen eller i den fælles gård skal indrettes, eller kommuner kan gå sammen om centrale løsninger, hvor affaldet sorteres centralt.

Ressourcestrategien forventes at føre til, at:

  •  Vi genanvender seks gange så meget af det organiske affald fra husholdninger i 2022.
  •  Vi genanvender dobbelt så meget af vores husholdningsaffald i 2022.
  • Vi udnytter fire gange så meget madaffald fra restauranter og dagligvarebutikker til biogas i 2018.
  •  Vi genanvender en fjerdedel mere papir-, pap-, glas-, metal- og plastemballage i servicesektoren i 2018.
  •  Vi fjerner de miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet.
  •  Vi indsamler 75 % af al elektronik fra husholdninger i 2018.
  •  70 % af shredderaffaldet genanvendes eller nyttiggøres til energifremstilling i 2018. I dag deponerer vi det hele som farligt affald.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: