Havene er blevet meget mere sure

Surhed er klimaforandringernes onde tvilling og får store økonomiske konsekvenser. Det går ud over både fiskebestand og koralrev. Kun ved at skære ned på udledningen af klimagasser er det muligt at løse problemet.

Koralrev (Foto: CC BY via flickr.com me and the sysop)

Videnskabsfolk er overraskede over, at havene er blevet mere sure end ventet. Koralrevene får knogleskørhed på grund af de sure havvand, siger de talt billedligt.

En række uheldige faktorer spiller samtidig ind i havenes surhed, sagde lederen af USAs ansvarlige for have og atmosfæren, Jane Lubchenco ved en konference om koralrevene i Australien til AP.

”Det er meget alvorligt”, siger hun og tænker både på koralrevenes sundhed og på de millioner mennesker, der får deres nødvendige proteiner og økonomisk fundament fra havene.

Surhed
Havene absorberer atmosfærens overskydende kuldioxid (CO2), hvilket fører til højere grad af surhed. Des højere surhed, jo sværere er det for dannelse af koralrevenes skeletter.

Lubchenco sammenlignede situationen med knogleskørhed hos mennesker, hvor mangel på D-vitamin og calcium svækker skelettet og fører til brud.

Hidtil har videnskabsfolkene ment, at surheden ville blive udlignet, fordi overfladevand og dybere vand ville blande sig og fortynde det hele.

Nu viser det sig, at blandingen ikke er så effektiv som ventet og at surheden forbliver mere koncentreret i overfladen af havene.

Fisk og koraller
Surhed i havet har særlig negativ indvinken på dyreliv som muslinger, fordi deres skaller ikke kan vokse så hurtigt som nødvendigt.

Eksperimenter har vist, at også fiskebestanden lider under øget surhed. Klovnefisk, som er testet i surt vand, mister lugtesansen i surere vand og svømmer imod deres fjender i stedet for at flygte som normalt.

Den effekt ville ske ved den surhed, der vil være ved udgangen af århundredet, viser forsøg. Den ændrede kemi i havet vil for eksempel betyde, at laks ikke mere vil være i stand til at finde deres gydepladser.

Kystområder, der ernærer sig ved at tiltrække turister til deres koralrev, vil se nedgang i deres business. Mange fattige lande er først nu ved at udvikle deres turistindustrier.

Jane Lubchenco understreger, at den eneste måde at løse problemet på, er ved at reducere udledningen af klimagasser som CO2.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: