Halm skal blive til læbestift og brændstof

BIOMASSE – Avanceret bioraffinering skal forvandle halm, gylle og slagteriaffald til grøn energi og andre dagligdags nytteprodukter.

Nu skal halm også bruges til læbestift, og hvem ved - måske også til øjenskygge. (Foto: Gustav Bech)

Som led i regeringens vækstplan for vand- bio- og miljøløsninger igangsætter fødevareminister Mette Gjerskov en række initiativer, der skal bidrage til, at Danmark kan omdanne overskud fra landbruget til grøn energi og materialer, der normalt ville kræve råolie at producere.

Regeringen lancerer en strategisk ramme, der skal bidrage til at muliggøre bioøkonomi i industriel skala i Danmark. Halm skal være den nye råolie.

- Vi har kun set begyndelsen på en fremtid, hvor vi f.eks. kan omdanne halm, gylle og slagteriaffald til flybrændstof, plastik og maling. Ved at samtænke udvikling, forsyning og afsætning skaber vi rammerne for et dansk bio-eventyr til gavn for både miljøet og virksomhedernes bundlinje. Og så er der nye indtjeningsmuligheder for de danske landmænd i det her, siger Mette Gjerskov.

Fødevareministeren vil:
Oprette et bioøkonomi-panel, der med deltagelse af ngo’er, forskere, virksomheder og myndigheder, får til opgave at sikre, at udviklingen af bioøkonomien i Danmark kan baseres på tilstrækkelig, billig og bæredygtig biomasse.

Oprette et partnerskab med centrale virksomheder, der skal medvirke til at sikre teknologiske løsninger, der kan bidrage til at optimere biomasseforsyningen til videre raffinering med henblik på at skabe vækst- og jobmuligheder bl.a. i landdistrikterne.

Arbejde for, at der skabes synergi på tværs af de forskellige EU fonde, således at fondene i relevant omfang kan bidrage til et samlet løft af værdikæder for bioøkonomi i regi af partnerskabsaftalen for den danske udmøntning af EU midler i perioden 2014-2020.

BioRefining Alliance
Fødevareministeriet har allerede givet tilskud til oprettelsen af et netværk blandt Danmarks bio-spydspidser, der med tiden har fået navnet BioRefining Alliance. Alliancen består af Landbrug & Fødevarer, Novozymes, DONG og Haldor Topsøe og har tidligere folketingsmedlem Anne-Grete Holmsgaard i spidsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: