Grundige analyser før beslutning om økologi

ØKOLOGI – Strategimøde med rådgivere og specialkonsulenter og en 121 sider lang PowerPoint-præsentation gav afsæt for omlægningen af Danmarks indtil videre største økologiske landbrug.

Knuthenlunds traktorer er alle gjort klar til at kunne køre på biodiesel.

Det var ikke nogen pludselig indskydelse, der i år fik Susanne Hovmand til at omstille produktionen og indføre økologi på godset på Langeland med 741 hektar ager og 230 hektar skov.

- Det er ikke noget, jeg har gjort fra den ene dag til den anden. Det er en stor beslutning. Jeg har brugt et helt år på at analysere til bunds i samtlige driftsgrene og alternative produktioner for at sikre mig, at det er holdbart, siger hun.

Hendes oprindelige ambitionen var at gøre driften CO2-neutral. Beslutningen om at tage det store spring til økologisk drift er først blevet truffet efter omfattende analyser af både produktionsvilkår, priser og markedspotentiale i ind- og udland.

Hertil kommer EU-lovgivning, politiske og juridiske forhold, som er blevet finkæmmet for at få en kvalificeret pejling på de kommende årties politiske og samfundsmæssige udvikling.

Et livsprojekt for de næste 30 år
- For mig er det et livsprojekt, og jeg vil bruge de næste 30 år på det, erklærer Susanne Hovmand.

Analyserne har omfattet brug af adskillige rådgivere og specialkonsulenter, som på hvert deres felt har bidraget med viden. Det omfattende analysearbejde mundede ud i en 121 sider lang PowerPoint-præsentation, hvorefter hendes stab af rådgivere blev indkaldt til et heldags strategimøde for at gennemgå og diskutere beslutningsgrundlaget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: