Grønne virksomheder skaber mange nye job

På fem år har danske cleantech-virksomheder i gennemsnit ansat 2000 flere medarbejdere årligt. Det viser en ny rapport fra DI Energibranchen og Energistyrelsen.

Udfordringer i verdensklasse hedder rapporten, der gør status over den økonomiske udvikling i den grønne økonomi. Den viser, at der er skabt mange nye jobs i den grønne sektor fra 2005 til 2010.

- Det er meget glædeligt, at de danske cleantechvirksomheder har øget antallet af jobs så markant, og at der i samme periode er skabt mange nye grønne virksomheder. Det viser, at det betaler sig at satse på dette område, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Vind og sol vokset med 78 procent

De 25 virksomheder, som oplever den største vækst, beskæftiger sig med grøn og vedvarende energiproduktion særligt inden for vind- og solenergi. Virksomheder, der beskæftiger sig med vindenergi, omfatter i alt 96 virksomheder, og deres beskæftigelse er vokset med 78 pct. i perioden 2005-2010.

- Mange af vækstvirksomhederne i energibranchen arbejder tæt sammen med vidensinstitutioner og forsker også selv. Det skaber de bedste muligheder for, at virksomhederne kan skabe originale nicheprodukter, unikke brands og anvende de nyeste teknologier. Det betyder, at vi i Danmark kan fremvise nogle af verdens bedste energiløsninger, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

Udviklingen af ny energiteknologi støttes blandt andet økonomisk gennem Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet – det såkaldte EUDP. det er med til at skabe et stærkt fundament for forskning og innovation i Danmark, og det bidrager til, at Danmark kan fremvise nogle af verdens bedste energiløsninger.

Større vækst end andre

Rapporten viser, at virksomheder, der har fået støtte fra EUDP, har haft en større stigning i omsætning, overskud og beskæftigelsen end andre cleantech virksomheder.

Særligt de mindre virksomheder med under 50 medarbejdere har oplevet vækst i medarbejderantallet. Der er tale om en stor gruppe blandt de mest succesfulde virksomheder, der leverer komponenter og serviceydelser til de store vindmølleproducenter i både Danmark og internationalt.

Cleantech-feltets virksomheder har i 2010 i alt ca. 155.000 beskæftigede, fordelt på 1.263 virksomheder. På trods af finanskrisen er der etableret 249 nye cleantechvirksomheder siden 2005 til 2010.

Region Midtjylland og Hovedstaden har størst vækst

Samlet set er der sket en vækst på 10.748 medarbejdere i perioden. Region Midtjylland og Region Hovedstaden er de to regioner, der har flest cleantechvirksomheder og har oplevet den største vækst.

Cleantechvirksomhederne har generelt et optimistisk syn på vækstmuligheder og potentielle markeder. De har fortrinsvis nærmarkederne i fokus, men en stigende andel synes at være aktive på kinesiske og øvrige asiatiske markeder, hvor der er store vækstpotentialer.

Analysen i år dækker perioden 2005-2010 og har sit primære fokus på væksten i beskæftigelsen, men supplerer også med data for overskud og omsætning. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem DI Energibranchen, Energistyrelsen og Brøndum & Fliess A/S.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER:

  • Søg efter relaterede artikler. Anvend søgefunktioen nederst i venstre hjørne og indtast dit søgeord.