Grøn omstilling vigtigere end skattelettelser

KOMMENTAR – Afskaffelsen af PSO-afgiften vil betyde erhvervsskattelettelser for 44 milliarder kroner, mens det samtidig bringer tvivl om hele den grønne omstilling. Hovedløst at afskaffe en ordning uden at have et begavet alternativ, mener Alternativet.

Af Christian Poll, klimaordfører for Alternativet

Regeringen vil afskaffe PSO-afgiften, der i årevis har finansieret den grønne omstilling med blandt andet opsætning af vindmøller. Det er endnu uklart, hvad der ifølge regeringen skal erstatte PSO-afgiften, men tillad mig lige at ridse banen op. Det er nemlig en meget alvorlig og afgørende situation, vi står i.

Afskaffelsen af PSO-afgiften, der primært rammer de virksomheder, der bruger meget el, vil være den største erhvervsskattelettelse i nyere tid. Over de næste ti år vil det svare til en skattelettelse for virksomhederne på 44 milliarder kroner.

Samtidig vil afskaffelsen ifølge skatteministeren efterlade et årligt hul i statskassen på 6,3 milliarder.

Regeringen vil afskaffe PSO-afgiften, fordi den angiveligt skulle ødelægge konkurrenceevnen, men faktum er, at den danske elafgift på trods af PSO’en tordner ned. I 2007 var elprisen for danske storforbrugere 27 procent over EU-gennemsnittet, i dag ligger den 11 procent under.

PSO’en udgør altså ikke et problem for konkurrenceevnen. PSO’en har derimod været med til at udbygge den grønne energisektor i Danmark, hvilket har givet fantastisk know-how, som vi tjener store penge på at eksportere til resten af verden.

Grøn omstilling
Jeg må sige, at jeg frygter, hvordan regeringen fremover vil finansiere den grønne omstilling. Mest af alt frygter jeg, at man drosler yderligere ned for klimaambitionerne, fordi man ikke kan eller vil finde de milliarder, som der kommer til at mangle, hvis PSO’en bliver afskaffet.

Skal verdens fattigste betale igen, som man så på seneste finanslov, hvor regeringen fandt 6,6 milliarder til sine forslag. Skal vi gå væk fra princippet om, at de der bruger mest strøm, betaler mest, så alle i stedet bidrager via indkomstskatten, hvilket vil skabe mere ulighed? Eller aflyser regeringen alle velfærdsforbedringer og bruger hele det økonomiske råderum på den grønne omstilling?

Jeg har svært ved at se det for mig. Regeringen gik til valg på at sænke skatterne, og med regeringens klimaindsats i baghovedet tvivler jeg på, at netop den grønne omstilling vil blive tilstrækkeligt prioriteret, når statens husholdningsbudget skal forhandles på plads.

Hold fast i PSO
Så for mig at se er løsningen helt klar: Fasthold PSO’en. Ordningen er ikke perfekt, og den skal tilpasses for at leve op til EU’s krav, men konsekvensernes af at afskaffe den kan hurtigt blive alt for store.

Det vil skabe kæmpe usikkerhed om den grønne omstilling, som er så vigtig. Der bliver allerede talt om at droppe den store havvindemøllepark Kriegers Flak, fordi der ikke er penge nok. Jeg ved ikke, hvor højt erhvervslivet skal råbe efter stabile rammer og fremsynet planlægning, før regeringen lytter.

Det må ikke ske. Jeg vil i al stilfærdighed minde om, at Danmark har skrevet under på Paris-aftalen, som forpligter verdens lande til at begrænse den globale temperaturstigning til helst kun 1,5 grader. Hvis vi begynder at bakke, fordi der skal gives skattelettelser til erhvervslivet, så er det simpelthen den helt forkerte vej at gå.

Den grønne omstilling har gjort Danmark rigere, den har gjort Danmark til et foregangsland, den har inspireret resten af verden til at forstå, at massivt grønt fokus ikke står i vejen for vækst og velfærd, men er forudsætningen for det. Den grønne omstilling er den eneste farbare vej, hvis vi vil undgå katastrofale klimaforandringer. Og derfor skal vi selvfølgelig satse helhjertet på den. Og det gør vi ikke ved at skrotte selve finansieringen af omstillingen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: