GMO-rester i importeret ris fra Kina

MAD – Fødevarestyrelsen har ved en stikprøvekontrol fundet rester af genmodificeret ris og majs i importerede produkter fra både Kina og Filippinerne.

Kina anvender store mængder pesticider og kunstgødning og har også udlagt store arealer med genmodificeret ris.

I et enkelt parti risnudler fra Kina blev der fundet spor af ulovlig, ikke EU-godkendt genmodificeret ris. Risnudlerne er trukket tilbage fra markedet.

To partier majschips fra Filippinerne indeholdt en blanding af forskellige typer godkendt genmodificeret majs. Majschipsene var ikke mærket med indhold af genmodificeret majs, hvilket de skulle have været ifølge reglerne.

Salget er stoppet
Salget af de pågældende partier med den manglende mærkning er nu stoppet, oplyser Fødevarestyrelsen, som konstaterer, at danske producenter og importører ‘i vidt omfang’ overholder  reglerne om salg og mærkning af genmodificerede fødevarer.

Fødevarestyrelsen understreger i pressemeddelelsen at ‘godkendte genmodificerede fødevarer er ligeså sikre at spise, som fødevarer, der ikke er genmodificerede’.

GMO godkendes i EU på baggrund af en sikkerhedsmæssig vurdering fra EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: