Giv et kreativt bud på ny kampagne

MAD – Giv et bud på oplysningskampagne til forbrugerne om pesticidrester i frugt og grønt.

Fødevarestyrelsen efterlyser kreative hjerner til ny kampagne om giftrester i frugt.

Fødevarestyrelsen efterlyser et strategisk bud fra landets skarpeste kreative hjerner på en oplysningskampagne til forbrugerne om pesticidrester i frugt og grønt.

Kampagnen skal give forbrugerne nogle værktøjer til at vælge frugt og grønt, dyrket med færrest muligt pesticider.

Ved et oplyst valg kan forbrugeren mindske indtaget af pesticidrester fra fødevarer. Forbrugeren kan desuden med sit valg af fødevarer påvirke den samlede pesticidbelastning til gavn for miljø, arbejdsmiljø, grundvand og en fortsat mangfoldighed af vilde planter og dyr.

Mere info til forbrugerne
Regeringen ønsker ‘at reducere pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og miljø’. Et af virkemidlerne er en informationskampagne over for forbrugere om pesticidrester i fødevarer.

Formålet er at give forbrugerne en ‘afbalanceret viden om pesticider og pesticidrester i fødevarer’. Informationskampagnen er desuden et led i at leve op til krav om oplysning i EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.

- Kampagnens budskaber er komplekse. Det er vigtigt at understrege, at kampagnen skal være afbalanceret, og at budskabet ikke er, at pesticidrester er farlige i de mængder, som de findes i fødevarer. Men forbrugerne skal i højere grad kunne foretage et valg af fødevarer på et oplyst grundlag, lyder forklaringen fra Forbrugerstyrelsen.

Lovligt og ikke farligt
- Forbrugeren skal vide, at der kan findes rester af pesticider i fødevarer, at det er lovligt, reguleret og ikke farligt, når grænseværdierne overholdes, hedder det i en pressemeddelelse.

Hvis forbrugeren øger efterspørgslen af fødevarer uden eller med et minimum af rester af pesticider, vil det øge incitamentet for grønterhvervet til at bruge færre pesticider og detailhandlen til at stille krav til det frugt og grønt de forhandler.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: