Giftsprøjten skal til lovpligtig syn

Landmændene skal have deres marksprøjte gennem syn. Foto: Colourbox

SPRØJTEGIFT – I løbet af de næste tre år skal alle landmænd og andre, der anvender sprøjtegift gennem et syn hos Miljøstyrelsen, der i løbet af året vil have 80 synsvirksomheder fordelt i hele landet.

I denne uge går det nye lovpligtige syn af sprøjter til udbringning af sprøjtemidler i gang. Alle landmænd og andre, der erhvervsmæssigt anvender en sprøjte, skal have den synet i løbet af de næste tre år.

De første ca. 60 synsvirksomheder er klar til at udføre opgaven, og Miljøstyrelsen forventer, at der i løbet af året vil være ca. 80 synsvirksomheder jævnt fordelt rundt i landet.

En af virksomhederne er Frøslev Maskinforretning ved Store Heddinge på Sydsjælland. Miljøstyrelsen besøgte i dag maskinforretningen for at se, hvordan man her griber opgaven an, og hvilke fejl, der typisk findes på sprøjterne.

- Det er vigtigt, at sprøjtemidler bliver bragt ud med sprøjteudstyr, der virker. Sprøjtesyn er både til fordel for miljøet og for landbruget, for der er ingen, der vinder på, at sprøjter er utætte eller sprøjter ujævnt i marken. Derfor var det godt at opleve, hvordan det i praksis fungerer, når sprøjterne bliver gået efter i sømmene, siger specialkonsulent Anita Fjeldsted fra Miljøstyrelsen efter sit besøg på Frøslev Maskinforretning.

Syn kan spare penge
En defekt sprøjte giver et dårligere sprøjteresultat, og det kan medføre spild af dyre sprøjtemidler og en dårligere høst. Derfor vurderer Miljøstyrelsen, at sprøjtesyn kan blive en økonomisk gevinst for landmanden, selvom det er en udgift her og nu.

- Sprøjtesyn kan i sidste ende betyde færre udgifter til sprøjtemidler, mere effektiv bekæmpelse af ukrudt og skadedyr og dermed en økonomisk gevinst for landmanden på den lange bane, siger Anita Fjeldsted.

Alle landmænd og andre virksomheder, der har sprøjter, skal have dem synet inden den ultimative frist den 26. november 2016. Denne frist skal overholdes i alle EU’s medlemslande.

I Danmark er der indført en indfasningsperiode på tre år, baseret på sprøjteejernes CVR-numre. Det er gjort for at sikre, at det overhovedet kan lade sig gøre for synsvirksomhederne at nå at syne alle sprøjterne. Der skal synes omkring 5000-6000 sprøjter årligt i de tre år.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: