Frøsamlere kæmper for biologisk mangfoldighed

BIODIVERSITET – Borgere, foreninger og beslutningstagere, der interesserer sig for den spiselige, avlede og dyrkede biologiske mangfoldighed samles den 17. september til konferencen »Fremtidens frø. Fremtidens mad«.

Valmuefrø. Frøsamlerne og Praktisk Økologi vil have politikernes opbakning til at bevare gamle frøsorter for at skabe større biologisk mangfoldighed.

Landsforeningen Praktisk Økologi og Frøsamlerne arrangerer en konference 17. september, der er startskuddet til en plan, der skal bevare, udvikle og genopdage den spiselige mangfoldighed i Danmark.

- Konferencen er første trin i en proces, som vi håber kan føre til, at Danmark får et langsigtet, dynamisk og fagligt kvalificeret program for at bevare, udvikle og genopdage den spiselige mangfoldighed, fortæller medarrangør Signe Voltelen, der er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Praktisk Økologi.

Danmark har ingen plan
Ifølge hende er den biologiske mangfoldighed forudsætningen for vores eksistens, og Danmark har i øjeblikket intet program og ingen plan.

- Vi ønsker med konferencen at vise nogle af de muligheder og perspektiver, som et dansk nationalt program kunne rumme. Både økonomisk, miljømæssigt og kulturhistorisk. Der skal ikke træffes beslutninger på konferencen, men vi håber at kunne inspirere både borgere, politikere og beslutningstagere, understreger hun.

Frøsamlere og genbanker
I løbet af vinteren satte Frøsamlerne og Landsforeningen Praktisk Økologi fokus på udfordringerne i den danske lovgivning for frøsamlere og genbanker.

Frøsagen første til et frøpolitisk dialogforum, hvor der herskede bred enighed om nødvendighed og potentiale i en plan for den spiselige biologiske mangfoldighed. Flere af medlemmerne stiller op på konferencen som foredragsholdere.

Emnerne vil dække alt fra øvrige landes strategier til plantegenetik. Blandt andet vil Inga C. Bach fra haveselskabet lægge op til en diskussion om haveejernes medvirken til bevarelse og udbredelse af biologisk mangfoldighed, mens Brian Christensen fra AgroTech vil belyse, hvordan de gamle sorter kommer ud til forbrugerne, og hvordan der kan produceres tilstrækkelige mængder frø.

På konferencen bliver der også mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra NaturErhvervstyrelsen.

Skal inspirere beslutningstagere
- Konferencen kommer rundt om alle de emner, som er nødvendige at diskutere for at sammensætte en plan for vores biologiske mangfoldighed. Vi håber, at diskussionerne vil give et billede af, hvordan en dansk plan skal sammensættes og inspirere de relevante beslutningstagere. Norge og Sverige har allerede et program, og vi håber, at konferencen vil vise politikerne, at Danmark også har brug for et program for plantearven, forklarer Signe Voltelen.

Se hele programmet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: